Sökning: "Industry 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden Industry 4.0.

 1. 1. Hjälpmedelslogistikens möjligheter: en stagnerad marknad med stor potential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Marcus Oknelid; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Sustainable Development Goals SDG ; MDR; Industry 4.0; Closed loop supply chain; Blockchain.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title: The possibilities of healthcare logistics, a stagnated market with great potential Author: Marcus Oknelid Supervisors: Bertil Nilsson, division of industrial management, The faculty of engineering at Lund University. Lars Eiring, CEO, Myloc AB Examiner: Johan Marklund, division of industrial management, The faculty of engineering at Lund University. LÄS MER

 2. 2. Additive Manufacturing for Volume Production : A case study in supply chain benefits of AM implementation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Carl-Johan Bjelke; [2023]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Industry 4.0; Design for additive manufacturing; Rapid prototyping; Mass customization; Parts consolidation; Supply chain processes; Decentralized manufacturing.;

  Sammanfattning : Additive manufacturing was first introduced in the 80s and has ever since been used as a tool for rapid prototyping. Its flexible manufacturing characteristics makes it optimal for creating complex geometries in one manufacturing process, eliminating assembly time for several individual parts. LÄS MER

 3. 3. Lärande till följd av digitaliseringen - en kvantitativ studie om medarbetare inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hampus Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Lärande; kompetens; digitalisering; industry 4.0; medarbetare;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser det lärande som medarbetare upplever till följd av digitaliseringens snabba framfart. Tidigare forskning visar på att medarbetare besitter en kritisk roll vid implementering av teknisk utrustning, till följd av detta krävs det att medarbetare inom tillverkningsindustrin ständigt utvecklar nya kompetenser. LÄS MER

 4. 4. EU-taxonomins påverkan på en byggentreprenör och en utvärdering av taxonomiuppfyllnad i 13 miljöcertifierade projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alice Arnesson; Caroline Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; construction contractor; new construction; BREEAM-SE; Taxonomiförordningen; EU-taxonomi; hållbarhet; byggentreprenör; nyproduktion; BREEAM-SE; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att skapa bättre förutsättningar att nå Parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet har Europeiska kommissionen antagit Taxonomiförordningen, som kan beskrivas som ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar. Eftersom bygg- och fastighetssektorn bidrar till en stor andel av de globala koldioxidutsläppen finns ett kapitel i Taxonomiförordningens delegerande akt Climate Delegated Act med tekniska granskningskriterier som riktar sig särskilt mot bygg- och fastighetsverksamheter. LÄS MER

 5. 5. Global Supply Chain Optimisation by Using Sensing Solutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ahmad Belbisi; Amjad Belbisi; [2023]
  Nyckelord :Supply Chain Disruptions; Supply Chain Resilience; Supply Chain Visibility; Supply Chain Transparency; Real-Time Visibility; Internet of Things; Industry 4.0; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemformulering: Internationalisering, högre volatilitet på efterfrågan och snabbare försörjningskedjor är faktorer som gör den globala kedjan mer komplex. Därför strävar organisationer efter en bättre bild av deras försörjningskedja realtidsprestanda. LÄS MER