Sökning: "Industry 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Industry 4.0.

 1. 1. A work process supporting the implementation of smart factory technologies developed in smart factory compliant laboratory environment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Smart factory lab; full-scale production system; technology transfer; technology readiness level; operating environment; implementation; critical factors; multiple-case study;

  Sammanfattning : The industry is facing major challenges today. The challenges are tougher global competition, customers who require individualized products and shorter product lifecycles. The predicted industrial revolution is a way to deal with these challenges. Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 3. 3. Image analysis for smart manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Felix Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Stack lights; image analysis; industri 4.0; smart manufacturing;

  Sammanfattning : The world of industrial manufacturing has changed a lot during the past decades. It has gone from a labour-intensive process of manual control of machines to a fully connected and automated process. The next big leap in industrial manufacturing is known as industry 4.0 or smart manufacturing. LÄS MER

 4. 4. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 5. 5. Integration of a Wireless Sensor Network and IoT in the HiG university

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Oscar Bautista Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :WSN; sensors; networks; IoT.;

  Sammanfattning : The number of Internet of Things applications for Wireless Sensor Networks is increasing every year due to the emerging of new brands such as Big Data and Industry 4.0. LÄS MER