Sökning: "Industry 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden Industry 4.0.

 1. 1. Automation of Stores - A case study about using unmanned vehicles at IKEA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Gustafsson; Björn Olmarker; [2021-07-08]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; Autonomous Mobile Robots; Digitalization; Industry 4.0; Unmanned Vehicles;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: Industry 4.0 changes business climates andthe value creation for companies, rendering some processes obsolete when new requirementsare being placed on operational efficiency and flexibility. The transformationtowards using Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Industry 4.0 Analysis of the implementation of Industry 4.0 in a medical technology enterprise with a comparison with automotive enterprises and options for improvement

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Bo Wei; Kevin Alius; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; med tech; automotive; regulation; smart business; smart factory; smart customers;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the implementation of Industry 4.0 in medical technical industry (med tech). The aim of the thesis is to get a sufficient evaluation on the Industry 4.0 implementation in a German medical technology enterprise, and also to find suggestions for improving the implementation. LÄS MER

 4. 4. Challenges when introducing collaborative robots in SME manufacturing industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marie Schnell; [2021]
  Nyckelord :Human-robot collaboration; HRC; collaborative robots; cobots; SME; industry 4.0; smart industry;

  Sammanfattning : Collaborative robots, cobots, are seen as an alternative to traditional industrial robots since they are more flexible, less space-consuming, and can share the workspace with human operators. For small and medium-sized enterprises, SMEs, the adoption still is in an early stage. LÄS MER

 5. 5. Production line optimization featuring cobots and visual inspection system

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Alexandros Gisginis; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; cobot; visual inspection; vision system; production line optimization; automation;

  Sammanfattning : This study examines the automatization potential for two production lines at Scania Transmission workshop in Södertälje using Industry 4.0 technologies. LÄS MER