Sökning: "Computer Science"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade orden Computer Science.

 1. 1. Ground surface classification by stereo polarised image sensors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Eisenmenger Jan Jürgen; [2021-04-21]
  Nyckelord :Computer Science; Polarization; Image processing; Water Detection; Project; Thesis;

  Sammanfattning : or an autonomous vehicle. By introducing polarized imaging, advances in waterhazard detection have been made in recent years. However, most approaches utilizeretrofitted polarized cameras for use in an off-road environment. LÄS MER

 2. 2. Investigation of high performance configurations on the Evolved Packet Gateway

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Georgios Chatziadam; Tsigabu Mebrahtu Birhanu; [2021-04-21]
  Nyckelord :NUMA; EPG; Computer Science; Engineering; Project; Thesis;

  Sammanfattning : Modern servers today are based on multi-socket motherboards to increase their powerand performance figures. These setups provide CPU interconnection through a highspeed bus. If processes on one CPU need access to memory or devices local to anotherCPU, they need to traverse this bus and this adds a delay to the execution time. LÄS MER

 3. 3. Evaluating trace link visualizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fredrik Johansson; Themistoklis Ntoukolis; [2021-03-03]
  Nyckelord :Traceability; Eclipse Capra; traceability visualizations; computer science; engineering; project; thesis; requirements; change impact analysis; matrix; sunburst;

  Sammanfattning : Traceability has become a very important part of the software development lifecycle andtherefor a lot of research has been done and is being done about it. Our aim with thispaper is to explore and evaluate the effect that different traceability visualizations haveon the workload and find the most optimal visualizations that users will benefit more byusing in their projects. LÄS MER

 4. 4. Identifying Metrics For Measuring Maintainability Of Models Defined in SystemWeaver

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Abdullah Awad; Sinan Saleh; [2021-03-03]
  Nyckelord :Computer science; Software engineering; Case study; Models; Maintainability; Patterns; Metrics;

  Sammanfattning : Software maintenance forms a crucial activity of any viable software system. Sometimes it becomes the most expensive and time-consuming phase in the life cycle ofthe software product. Software maintainability on the other hand, measures howeasy it is for a software product to be modified. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER