Sökning: "historia"

Visar resultat 1 - 5 av 5848 uppsatser innehållade ordet historia.

 1. 1. Anglicismos en una revista digital publicada en dos países de habla hispana Análisis comparativo y clasificación de los anglicismos de un mismo medio digital publicado en España y en México

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Soledad Lobato Granero; [2024-01-29]
  Nyckelord :Spanska; anglicismo; revista digital; España; México;

  Sammanfattning : En esta tesina se lleva a cabo un estudio sobre los anglicismos léxicos de las secciones de Belleza y Moda de una misma revista digital, Elle, en su versión española y mexicana del mes de octubre de 2023. El estudio consiste en la identificación, clasificación, comparación, traducción y cálculo de porcentajes de los anglicismos en las dos ediciones. LÄS MER

 2. 2. Industrimärkets varande - En självklarhet inom svensk lönebildning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olof Ebbesson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Lönebildning; arbetsmarknad; industrimärket; den svenska modellen; Industrial Relations;

  Sammanfattning : Den här uppsatsstudien har genomförts i syfte att studera hur arbetsmarknadens parter ser på industrimärket, dess historia, dess funktion idag och dess framtid. Studien syftar även till att fördjupa kunskapen om lönebildning i allmänhet. LÄS MER

 3. 3. Klok av en bok? : En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Emelie Berg; Linnea Pålsson; [2024]
  Nyckelord :historiedidaktik; lågstadiet; läroboksanalys; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Upp till Kamp : En undersökning av Karlstads Kommunistiska Arbetare Kommun 1917 - 1924

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Sääf; [2024]
  Nyckelord :Historia; kommunism; Karlstad; Värmland; partisplittring; partihistoria; vänsterpartiet.;

  Sammanfattning : This essay aims to study the Communist Party in Karlstad, Sweden. The study starts with theseparation from the Social Democratic party in 1917 and follows the local party thru the early years tothe joining of the Comintern in 1921. The study then follows the local district to 1924. LÄS MER

 5. 5. Språk och identitet : Fyra andraspråkstalares beskrivningar av sina flerspråkiga identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Matina Kirlappos; [2024]
  Nyckelord :flerspråkighet; identitet; kodväxling; tillhörighet; makt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs flerspråkighet och identitet mer ingående. Avgränsningen faller på flerspråkighetens inverkan på identitet, vilket innebär att fokus ligger på en studie på individnivå. LÄS MER