Sökning: "historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet historiemedvetande.

 1. 1. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. Historielärares undervisningspraktik för interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Rex; Adrian Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; ; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; ; undervisningsmetodik.;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att ta fram ett forskningsunderlag för hur vi som framtida historielärare kan arbeta i vår undervisning för att utveckla elevers interkulturella kompetens. Frågeställningen till vår kunskapsöversikt är vad tidigare forskning säger om historielärares metodiska arbete för att utveckla elevers interkulturella kompetens. LÄS MER

 3. 3. Barnets utveckling av ett medvetande inom tid och historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Schiebler; Johanna Bergengren; [2020]
  Nyckelord :F-3; historiemedvetande; tidsuppfattning; historisktmedvetande;

  Sammanfattning : Sammandrag I denna text har vi arbetat med frågeställningarna -Vad säger forskningen om yngre barns tidsuppfattning? - Hur bildas ett historiemedvetande hos yngre barn? Vi använder oss av formuleringen yngre år i denna text och frågeställning, med det menar vi barn från förskoleklass till årskurs 3, F-3. För att finna svar på vår fråga har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och till viss del böcker. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2020]
  Nyckelord :Eurocentrism; historieundervisning; interkulturell; konflikthantering; mångkulturell; mångkulturellt klassrum; Didactics; education; history; intercultural; multicultural; teaching methods;

  Sammanfattning : Vi har valt att arbeta med hur man som lärare kan arbeta med historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Sverige är ett mångkulturellt land (Johansson, 2012, s. 9) med många nationaliteter, hur kan vi som blivande lärare arbeta med detta på bästa sätt, och implementera det i vår undervisning. LÄS MER

 5. 5. Strategier för en interkulturell historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Westerlin; Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Genetisk; Genealogisk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Interkulturell historisk kompetens; Identitetsskapande;

  Sammanfattning : Ett av skolans uppdrag är att bedriva en interkulturell undervisning som främjar ett mångkulturellt klassrum och samhälle. Trots detta finns omfattande forskning som tyder på att ämnesinnehåll och läromedel har en eurocentrisk utgångspunkt. LÄS MER