Sökning: "historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet historiemedvetande.

 1. 1. Skönlitteratur - ett användbart redskap i historieundervisningen? : En litteraturöversikt om läsning av skönlitteratur i historieundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Edman; Ellinor Vinberg; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; historiemedvetande; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Alla elever har en förförståelse kopplad till historia, ett historiemedvetande, och skolans uppgift är att fördjupa detta genom att försöka få eleverna att inse hur nutiden är sammankopplad med dåtiden och hur eleverna själva är medskapare av historia. Elever behöver möta varierande undervisningsmetoder som utmanar deras historiska tänkande för att utveckling av historiemedvetande ska ske. LÄS MER

 2. 2. Bilden av drottning Kristina i tryckta och digitala läromedel för årskurs 4–6 i historia : En läromedelsanalys kopplat till historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nicole Hedenström Hamadeh; Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :drottning Kristina; läromedelsanalys; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel i historia framställer drottning Kristina. Två frågeställningar är centrala i studien: ”Hur framställs drottning Kristina i de utvalda läromedlen i förhållande till de perioder i hennes liv som analyseras?” samt ”Finns det skillnader i hur drottning Kristina framställs i de analyserade läromedlen och vari består i så fall dessa skillnader?”. LÄS MER

 3. 3. Lärarens användning av berättelser för att stimulera elevernas historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bexhet Bicaku; Albin Mikullovci; [2021]
  Nyckelord :Berättelser; historiemedvetande; klassrum; undervisningsform;

  Sammanfattning : The work covered in our essay touches on areas of "Stories and History use". During the course of the work, we have systematically analyzed several theses, doctoral theses and studies to seek a given answer to the question "What does research about the use of stories say to increase students' history consciousness?". LÄS MER

 4. 4. Assassin’s Creed: Odyssey Discovery Tours med genetiskt och genealogiskt historiemedvetande : Virtuella guidade turer i antika Grekland som klassrumsbaserad undervisning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2021]
  Nyckelord :Historia; Undervisning; Tv-spel; Assassin’s Creed; Antika Grekland; Lektion; Högstadie; Didaktik;

  Sammanfattning : This paper explores the possibility of using an off the shelf video game, Assassin’s Creed: Odyssey, in teaching a history class about ancient Greece. The study used a method where 7th grade students during one lesson got to experience the videogame together with two surveys about the students’ experiences learning with the video game. LÄS MER

 5. 5. Stoppa matcherna! : En jämförande undersökning av två tidningars gestaltningar av händelserna i samband med Davis Cupmatcherna i Båstad 1968 och 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Lind; [2021]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; dagstidningar; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Båstad; Davis-cup; kravaller; demonstrationer; 1968; 1975; historiemedvetande;

  Sammanfattning : This essay sheds light on the protest events in connection with the Davis-Cup matches in Båstad in 1968 and 1975. They are relatively close in time, touch on the same sports competition, similar issues, engage largely the same group of protesters and were the subject of enormous media interest. LÄS MER