Sökning: "Historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Historiedidaktik.

 1. 1. Början mitten och slutet : Undervisningsmetoder som aktiverar och utvecklar historiemedvetande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Giaré; Jessica Maisto; [2019]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiedidaktik; undervisning;

  Sammanfattning : Historiemedvetande är ett begrepp som används frekvent inom historiedidaktiken. Begreppet finns med i kursplanen för ämnet historia i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande : Broar måste slås; mellan nu, då och sedan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Ekdal; Anders Giselsson; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiemedvetenhet; grundskolan årskurs 4-6; historia; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Meningen med vårt arbete är att först bringa klarhet i begreppet historiemedvetande, dess historiska framväxt, definition och didaktiska möjligheter. Därefter vill vi undersöka huruvida lärare inom ämnet historia i grundskolan årskurs 4-6 förstår och använder sig av begreppet som ett syfte. LÄS MER

 3. 3. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Folkdräkt är alltid rätt" : En fallstudie om dagens folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andersson Elsa; [2019]
  Nyckelord :folkdräkt; folkdräktsanvändning; historiedidaktik; historiebruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med fokus på dagens upplevda folkdräktsanvändning ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Genom att applicera olika historiebruk på livsvärldsintervjuer med yrkesaktiva eller hobbyaktiva inom folkdräkternas gebit analyseras hur dessa grupper förhåller sig till folkdräkten, dess historia och dess samtida användning. LÄS MER

 5. 5. Synen på historieämnets lärande -En undersökning av synen på historieämnet och hur historiedidaktik ochdidaktiska traditioner kommer till uttryck i kursplaner över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; history; school subject; upper secondary school; Sweden; international didactic traditions; history didactic.;

  Sammanfattning : This text has the purpose to study how the view on history as a school subject has changedover time and through three different Swedish upper secondary school curricula. The centralquestions of this study are the following: Has the view on history as a teaching subjectchanged over time? How can history didactic be seen in the curriculum? Is there any trace ofinternational didactic traditions in the curriculum, if so, how does it show? This study hasused a qualitative text analysis as the method to answer the central questions, based inprevious research and theories regarding international didactic traditions as well as historydidactics. LÄS MER