Sökning: "Empati"

Visar resultat 1 - 5 av 1255 uppsatser innehållade ordet Empati.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med cervixcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Scholey; Arbenita Osmani; [2022]
  Nyckelord :Cervixcancer; Experiences; Support; Suffering; Cervixcancer; Upplevelser; Stöd; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är ett globalt hälsoproblem och fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Beroende på vilket cancerstadium kvinnorna befinner sig i erbjuds olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt och har ansvar att stötta och informera kvinnor som drabbats av cervixcancer. LÄS MER

 2. 2. Att möta anhöriga i samband med dödsfall på sjukhus : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonas Gustafsson; Johanna Bravo; [2022]
  Nyckelord :Comfort Theory; död; litteraturstudie; närstående; sjuksköterskor; tröst.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver anhörigas olika behov vid dödsfall. Det beskrivs olika åtgärder vilket underlättar anhörigas sorgearbete, även handlingar som förvärrarsituationen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av compassion fatigue : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Backlund; Antonia Wahren; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; Allmän litteraturöversikt; medkänslotrötthet; vårdande; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att sjuksköterskan i sitt arbete behöver vårda patienten med medkänsla och empati. Det behöver även finnas motivation och energi för att sjuksköterskan ska orka ge patienten den vård som patienten är i behov av. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens erfarenhet av sexualitet hos äldre vuxna: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Björk; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; nursing staff; older adults; sexuality; Attityder; erfarenheter; sexualitet; vårdpersonal; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är en viktig del av att vara människa genom hela livet, trots detta ses sällan den äldre vuxna som en sexuell varelse. Forskning visar att sexualitet fortfarande är betydelsefullt hos äldre vuxna, trots detta så sjunker den sexuella aktiviteten med åldern. LÄS MER