Sökning: "burnout"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade ordet burnout.

 1. 1. Hoppfullt för hopp : En sambandsstudie om hopp, psykologisk trygghet och arbetsengagemang hos gymnasielärare

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Elsert; Dennis Dam; [2022]
  Nyckelord :Arbetsengagemang; psykologisk trygghet; hopp; krav och resurser; lärare;

  Sammanfattning : The statistics on Swedish teachers' occupational health can be described as troubling. Stress-related mental illness is increasing and teachers are suffering from burnout to a greater extent than other occupational groups. This indicates that new perspectives on prevention of burnout are required. LÄS MER

 2. 2. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 3. 3. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Ett jobb som aldrig tar slut : Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Erika Johansson; Ebba Persson; [2022]
  Nyckelord :Care; Children; Experience; Parents; Type 1 diabetes;

  Sammanfattning : Background: The parents’ child with type 1 diabetes are responsible to make glucose measurements several times a day and by that have the primary responsibility for the child's health. This results in a new life for the parents. Aim: To describe parents' experiences to live and care for a child with type 1 diabetes. LÄS MER

 5. 5. Well-being at work: The interconnection between personality, motivation and health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2022]
  Nyckelord :Well-being Self-determination theory Work motivation Psychological health Temperament and Character Inventory Personality Burnout Professional Efficacy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research links motivation to well-being and personality. There have also been studies regarding the connection between personality and health. LÄS MER