Sökning: "empathy"

Visar resultat 1 - 5 av 1126 uppsatser innehållade ordet empathy.

 1. 1. Seres abandonados al sol : Aflicciones sobre el conflicto colombiano en Los habitados de Piedad Bonnett

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Andrés Díaz García; [2024]
  Nyckelord :Colombian conflict; affliction; vulnerability; poetics of space; Conflicto colombiano; aflicción; vulnerabilidad; poética del espacio;

  Sammanfattning : “Seres abandonados al sol” explora Los habitados, libro poético publicado por Piedad Bonnett en 2017. El objetivo principal de este texto es la de buscar en dicho poemario representaciones sobre la aflicción causadas o relacionadas con el conflicto colombiano. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Löthberg; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; emergency department; treatment; emergency care; nursing; caring sciences; Patientupplevelser; akutmottagning; bemötande; akutsjukvård; omvårdnad; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige besöker cirka 1,6 miljoner personer 19 år eller äldre årligen akutmottagningar. En stor andel av klagomålen inom hälso-och sjukvård baseras på bemötandet där dåligt bemötande är förenligt med sämre patientsäkerhet, mer resurskrävande vård och sjukare patienter. LÄS MER

 3. 3. “Och när man känner att man inte riktigt orkar så ska man nog se det som en varningssignal.“ Socialarbetares beskrivning av deras hantering av känslor i interaktion med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Fält; Elsa Hammarström; [2024]
  Nyckelord :social workers; emotions; emotional work and coping. Nyckelord: Socialarbetare; känslor; hantering av känslor och coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how social workers describe their emotions, how they handle their emotions in interaction with abused children, and how they describe the effects on their profession and private life. The study was based on six semi-structured interviews with social workers, who have experience working with abused children. LÄS MER

 4. 4. Rekryterad av AI: En analys av arbetssökandes uppfattning och attityd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maja Hedin; Fanny Hjorth; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; rekrytering; attityd; Artificial intelligence; recruitment; attitude; Science General;

  Sammanfattning : Recruitment conducted with the assistance of artificial intelligence is becoming increasingly common with the advancement of technology. Currently, AI can draft job advertisements, review resumes, automate interviews, and make decisions. LÄS MER

 5. 5. Sätt på din egna syrgasmask innan du hjälper någon annan : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Widebrant; Evelina Andersson; [2024]
  Nyckelord :burnout; compassion fatigue; empathy; person-centered care; secondary traumatic stress; empatitrötthet; empati; personcentrerad vård; sekundär traumatisk stress; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet påverkar många inom vården och kan ge stora konsekvenser för den som drabbas. Fenomenet kopplades till sjuksköterskor för första gången 1992 och är ett begrepp inom omvårdnad som syftar till att beskriva en form av utmattningssyndrom som kan drabba sjuksköterskor. LÄS MER