Sökning: "utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet utmattningssyndrom.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. UTMATTNINGSSYNDROM BLAND SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Aiah Abbas; Annie Sharif; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; Patientsäkerhet och Patienttillfredsställelse; Riskfaktorer; Sjuksköterska; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett krävande yrke, både mentalt och fysiskt. Sjuksköterskor tenderar att löpa en risk att utveckla utmattningssyndrom till följd av långvarig arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 3. 3. ”JAG BEHÖVER INTE STÄDA HELA ÖVERVÅNINGEN INNAN JAG TAR EN KAFFEPAUS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Claudine Ellis Nilsson; Malin Lundgren; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom uppkommer efter långvariga stressfaktorer på arbetet och i privatlivet. Syndromet medför en rad olika symptom som leder till stora problem i vardagen och dess aktiviteter. Personer med utmattningssyndrom väljer bort fritidsaktiviteter, drar sig undan från omgivningen och förlorar delar av sin identitet. LÄS MER

 4. 4. UPPLEVELSEN SÄTTER SIG I KROPPEN En kvalitativ studie om naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Stefan Gustafsson; Angelica Rivera Johnsson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Naturbaserad rehabilitering; Stressrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Det är i stor utsträckning genom görandet som människor utvecklas och detta kan ses som en livslång förändringsprocess. Det höga tempot i dagens samhälle kan ha konsekvenser i form av stress och ohälsa och utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv kan det också ha allvarliga konsekvenser för en persons känsla av mening och sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av återgång till arbete inom vård och omsorg efter utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tania Honarikar; [2023]
  Nyckelord :Woman experiences; burnout syndrom; return to work; occupational therapy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER