Sökning: "utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet utmattningssyndrom.

 1. 1. Utmattningssyndrom - En livslång resa? : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att (försöka)bli friska från utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jesper Arvidsson; Anna Bergs; [2020]
  Nyckelord :Burnout; exhaustion syndrome; recovery; lifelong adaptation; Utmattningssyndrom; utmattningsdepression; tillfrisknande; livslång anpassning;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att uppnå ökad förståelse för hur kvinnor drabbade av utmattningssyndrom kan uppleva att det är att försöka bli friska samt vad de anser är viktigt för tillfrisknandet. En kvalitativ metod tillämpades där sju kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer varpå tematisk innehållsanalys genomfördes. LÄS MER

 2. 2. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 3. 3. Positiva effekter av fysisk aktivitet på stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stress; Burnout; Work-related stress; Physical activity; Stress; Utbrändhet; Burnout; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Inledning: Stressrelaterad ohälsa eller utbrändhet är vanligt förekommande i dagens samhälle, och kan förekomma i många olika former. Några av dessa kan vara utbrändhet och utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Är batteriet fullt laddad? : En kvalitativ studie om relationen mellan utmattningssyndrom och användningen av Facebook och Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Naiima Farah; [2019]
  Nyckelord :FoMO; utmattningssyndrom; psykiskt ohälsa; SNS; sociala medier; Instagram; Facebook;

  Sammanfattning : Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has become an important element explaining the development of new behaviors in humans by highlighting the active choice of living their lives online or offline. LÄS MER

 5. 5. Utmattningssyndrom bland sjuksköterskor i akutsjukvården : En literaturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Natalie Karjalainen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER