Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 1676 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 1. THE WATCHING DOG The Animal Gaze in Jack London’s “To Build a Fire”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Amanda Flinck; [2018-09-19]
  Nyckelord :Jack London; To Build a Fire; animals; the animal gaze;

  Sammanfattning : This essay examines the role of the nameless dog in Jack London’s 1908 short story “To Build a Fire”. While it is a story previously studied for its naturalist and determinist themes, this essay turns the spotlight onto the dog as a significant character that should not be overlooked in readings of the story. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av IFRS 15 och ASC 606 på 2018s Q1-rapporter –En undersökning av europeiska och amerikanska telekommunikationsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Alfredsson; Annie Bylander; [2018-09-04]
  Nyckelord :IFRS 15; ASC 606; intäkter; upplysningar; kassaflöde;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Intäkterna är en av de viktigaste posterna i finansiella rapporter.Telekommunikationsbranschens finansiella rapporter har förutspåtts påverkas mycket av denya intäktsstandarderna. LÄS MER

 3. 3. Organisering som mode. En fallstudie av ett startup-företag som tillämpar självorganisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Anderberg 19881112 John Olsson; John Olsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Organizing; fintech; the Teal paradigm; startup; autonomy; management; leadership;

  Sammanfattning : The global climate of both competition and environment intensifies as time goes. How do neworganizations compete with already existing global companies? One way is to listen to the increasingdemands from stakeholders that organizations raise their awareness concerning new forms oforganization. LÄS MER

 4. 4. SCHOOL COMMUNITY AND EXPERIENCES OF PARTICIPATION AND DEMOCRACY: AN ETHNOGRAPHIC STUDY IN THE CHILEAN EDUCATIONAL CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexis Morales Valdes; [2018-08-23]
  Nyckelord :School ethnography; democratic education; active participation; Chilean education;

  Sammanfattning : Abstract Chilean education is still in the process of overcoming a dark period of dictatorship where the school was governed by repressive, controlling and antidemocratic regulations. In 2009 a new general law for Chilean education was enacted that included several values suggesting a more active participation for all the members of the school community. LÄS MER

 5. 5. What could go wrong? - Avvikelserapportering vid intensivvårdsavdelningar

  Magister-uppsats,

  Författare :Thalia Fergusson; John Sakko; [2018-08-09]
  Nyckelord :Avvikelse; Intensivvård; Avvikelserapportering; Statistik;

  Sammanfattning : Background: Patient safety is an important healthcare topic, especially in the field of intensive care that is advanced and where patients suffer from more adverse event. Adverse event reporting can be followed up to improve patient safety. LÄS MER