Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 2609 uppsatser innehållade ordet John.

 1. 1. Kom spring på gömda stigarna i skogen - ett rekonstruktionsförslag av Orangeriberget på Gunnebo Slott, med pedagogisk inriktning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Disa Fjellström; [2023-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is an essay about a part of the English landscape garden at Gunnebo house in Mölndal municipality. The facility was bought 1778 by one of Sweden’s richest men, John Hall senior (1735-1802) and his family. LÄS MER

 2. 2. BLOCKCHAIN FÖR EXAMENSBEVIS En studie om EU:s projekt att utnyttja blockchain för hanteringen av examensbevis

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :John Olsson; Vincent Jarnung; [2023-02-01]
  Nyckelord :Blockchain; Tillit; Emerging technology; Examensbevis; SSI; EBSI;

  Sammanfattning : Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. LÄS MER

 3. 3. Investigating Marketing Effects of Ancient Storytelling Techniques: Could Ancient Storytelling Techniques in Marketing Communications Be the Holy Grail of Marketing Needed in These Times of Failure?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :John Örman; Arvid Özcan-Arvidsson; [2023]
  Nyckelord :Marketing Communications; Psychology in Marketing; Storytelling in Marketing; Building a StoryBrand; Donald Miller;

  Sammanfattning : The landscape of marketing is growing in competitiveness (Digital ad spend worldwide 2026. 2022), and marketers are consequently compelled to explore new ways to stand out and make their voices heard. LÄS MER

 4. 4. Navigating through life with metaphors as a guide. : An analysis about mind style and metaphors in John Green's The Fault In Our Stars and its pedagogical use.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Frithiof Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Mind style; Metaphor; Reality; EFL Classroom; Upper Secondary School; Motivation.;

  Sammanfattning : This essay offers a literary study of John Green’s novel The Fault In Our Stars which was published in 2012. This thesis argues that Hazel and Augustus are portraying unorthodox mind styles, and they are demonstrating this with their use of and stance towards metaphors. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården – en plats för undervisning? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärares perspektiv av undervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broström; Moa Faritzson; [2023]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; förskolegården; undervisning; förskollärare; förskollärares förhållningssätt; didaktiska förutsättningar; platsens betydelse.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att nå en fördjupad förståelse av förskollärares perspektiv och erfarenheter av undervisning i förskolans utomhusmiljö, samt förskollärares syn på potentiella didaktiska möjligheter och utmaningar i samband med undervisning i förskolans utomhusmiljö. Det övergripande motivet bakom studiens inriktning är förskollärares undervisningsuppdrag och ansvar att leda målstyrda processer utifrån både planerat och spontant innehåll i varierande miljöer både utomhus och inomhus. LÄS MER