Sökning: "sociolekter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sociolekter.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. Språklig variation i svenskundervisning : En studie om hur språklig variation, dialekter och sociolekter behandlas i Svenska 1 av utvalda lärare och läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andreas Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Dialekt; läroböcker; sociolekt; språklig variation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look at the way four teachers in, and five workbooks for, the course Svenska 1/A+B in upper-secondary schools include language varieties in their content. The research is based on qualitative and quantitative analyzes of the workbooks, where words and content are examined, and also interviews with the teachers who presents how they work with language varieties in their education. LÄS MER

 3. 3. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters attityder till dia-, etno- och sociolekter : En metodprövande studie

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andrew Johansson; [2006]
  Nyckelord :dialekt; etnolekt; sociolekt; lärarstudent; attityd;

  Sammanfattning : Detta är en pilotundersökning vars syfte är att testa en metod för att undersöka hur attityder mot dialekter, etnolekter och sociolekter kan komma att influera den betygssättning som lärare har i uppgift att göra av elevers prestationer. Jag har valt att inte undersöka verksamma lärare, utan lärarstudenter som inom kort ska bli lärare och undersökningen vill visa hur deras eventuella fördomar och förutfattade meningar kan inverka på inställningen gentemot elever och på längre sikt kan komma att påverka betygsättningen av elever. LÄS MER