Sökning: "Pontus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Pontus Svensson.

 1. 1. Demand-side flexibility in shopping centres - a case study on Väla shopping centre

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Iggström; [2019]
  Nyckelord :demand-side flexibility; shopping centre; load control; battery energy storage system; peak power reduction; frequency regulation. ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is heading towards an energy system with less nuclear power and more intermittent energy sources. Together with the coming electrification of the transport and industry sector, this challenges the future stability of the Swedish power system. LÄS MER

 2. 2. Manliga svenska sjöbefäls syn på jämställdhet : En kvalitativ studie hur manliga sjöbefäl uppfattar arbetsmiljöfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Svensson; Pontus Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; sjöbefäl; jargong; attityder;

  Sammanfattning : Sjöfarten är en egendomlig bransch inte lik någon annan. Förhållandena som råder ute på fartygen kan vara mycket påfrestande med den isolerade miljön som bidragande faktor. Sjöfarten har därutöver alltid varit och är en mansdominerad bransch. LÄS MER

 3. 3. The coherency between Fjällräven’s brandidentity and brand image : A mixed method case study of an outdoor brand and the coherency betweenits brand identity and brand image.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Henrik Svensson; Pontus Möller; [2019]
  Nyckelord :Branding; Brand identity; Brand image; Coherency; Brand Derby Matrix; Fjällräven;

  Sammanfattning : Background: It is important to have a coherent brand identity and brand image, as that facilitate the communication process for the brand. It specifically becomes an issue when consumers do not understand what the brand stands for. LÄS MER

 4. 4. CSR in Sports Organisations : A Multiple Case Study Aimed to Explore the Factors Influencing Sports Organisations Adoption of CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Mattias Johansson; Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Membership-Owned Sports Organisations; CSR; Influencing Factors;

  Sammanfattning : CSR has become a more frequent activity in the sport industry. Several sports organisations have adopted this socially acceptable concept, making it present during sporting events and matches. LÄS MER

 5. 5. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER