Sökning: "Filip Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Filip Svensson.

 1. 1. Går laget före jaget? Hur den visstidsanställda medarbetaren förstår ambassadörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filip Svensson; Ebba Björnfalk; [2021]
  Nyckelord :temporary employment; brand ambassador; brand ambassadorship; personal branding; social identity approach; VCI alignment model; hermeneutic; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increased competition amongst brands has raised the importance of coworkers to strengthen the organizational reputation. The research seen from an employee perspective on how these coworkers themselves experience brand ambassadorship is although limited. LÄS MER

 2. 2. Cost Optimisation through Statistical Quality Control : A case study on the plastic industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Pontus Moberg; Filip Svensson; [2021]
  Nyckelord :Cost Optimisation; Quality Management; Cost of Quality; P-A-F Model; Statistical Quality Control; Statistical Process Control;

  Sammanfattning : Background. Shewhart was the first to describe the possibilities that come with having a statistically robust process in 1924. Since his discovery, the importance of a robust process became more apparent and together with the consequences of an unstable process. LÄS MER

 3. 3. En resa i Coronatider

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Stephen Bullock; Filip Lundblad; Hannes Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats avser att undersöka hur köpprocessen ser ut för konsumenter i generationerna Baby Boomers och Silent Generation under pågående Coronapandemi. Arbetet kommer tydligt fokusera på de fem stegen i The five-stage model för att bidra med ytterligare teoretisk kunskap om köpprocessen online, för konsumenter inom de valda generationerna. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Val av uppehållsplats hos betande gäss under häckning i jordbrukslandskapet vid sjön Tåkern : betydelsen av avstånd till vatten, träd, vägar och bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :goose; Tåkern; field; nesting; grazing; buildings; trees; water;

  Sammanfattning : There are a number of species of geese in Sweden that can be found in large flocks during spring migration, but are also relatively numerous during breeding. The accumulation of geese can cause damage to growing crops, something that costs farmers and the state a large amount annually. LÄS MER