Sökning: "Filip Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Filip Svensson.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Val av uppehållsplats hos betande gäss under häckning i jordbrukslandskapet vid sjön Tåkern : betydelsen av avstånd till vatten, träd, vägar och bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :goose; Tåkern; field; nesting; grazing; buildings; trees; water;

  Sammanfattning : There are a number of species of geese in Sweden that can be found in large flocks during spring migration, but are also relatively numerous during breeding. The accumulation of geese can cause damage to growing crops, something that costs farmers and the state a large amount annually. LÄS MER

 3. 3. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 4. 4. En säkerhetsanalys och jämförelse av SAML och OAuth

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav P Svensson; Filip Eriksson; [2020]
  Nyckelord :SAML; OAuth; SSO; Single sign on; säkerhet;

  Sammanfattning : Vi har utfört en jämförelse av två populära SSO protokoll, OAuth och SAML. Detta för att göra valet av protokoll enklare för företag. Två simplistiska SSO-implementationer har utvecklats för att testa säkerheten av de två protokollen. LÄS MER

 5. 5. Stopp För Mekansiskt vevbord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Filip Anderfelt; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; mekanik; vevbord; maskinelement; kugghjul;

  Sammanfattning : ROL Ergo is a company that manufactures and develops height-adjustable tables. Their product line-up consists mainly of electrically operated tables, but also a small-scale of tables where the height is determined by a hand-driven crank. LÄS MER