Sökning: "Vändprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Vändprocess.

  1. 1. Utveckling av vändprocess vid montering av en pump

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Filip Björklund; Roderik Svensson; [2022]
    Nyckelord :Produktutveckling; Pumpar; Montering; Vändprocess; Masscentrum; Maskinelement; Snäckväxel; Vridmoment; Rullager;

    Sammanfattning : På industriföretag idag är det svårt att komma ifrån hantering av tunga lyft. När tunga lyft eller rotationer sker på företag står säkerhet och ergonomi i fokus. Det finns olika regler att förhålla sig till på olika företag. LÄS MER