Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 1443 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 3. 3. "Jag tror inte sociala medier påverkar oss, men jag är inte helt säker" : En kvalitativ studie om hur unga vuxna upplever sociala medier och hur de påverkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Magnus Larsson; Ellinor Johnson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Gender; Interaction; Perceptions; Power; Social media; Genus; Interaktion; Makt; Sociala medier; Uppfattningar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur kvinnor och män i åldrarna 20-25 upplever och påverkas av sociala medier, med aspekter som makt, integration och genus. Således utgår studien ifrån frågeställningen, Hur upplever unga vuxna sociala medier och hur påverkas dem? som berör upplevelsen av hur sociala medier kan påverkar individen. LÄS MER

 4. 4. Redesign of a tribological pin-on-disc machine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michal Szumin; [2022]
  Nyckelord :tribometer; particulate matter; studded tyres; tyre-road contact; tribometer; partiklar; dubbdäck; kontakt mellan däck och väg;

  Sammanfattning : In contradistinction with road transport exhaust particulate matter (PM) emission, non-exhaust PM emission has not decreased substantially in recent years. One source of non-exhaust PM emission is studded tyre-pavement contact. LÄS MER

 5. 5. "Det är trevligt att man ser varandra i Zoom, men..." : En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Norlin; Linus Nygårds; [2022]
  Nyckelord :Medarbetare; Lärare; Distansarbete; Motivation; Förändring.;

  Sammanfattning : Titel: ”Det är trevligt att se varandra i Zoom, men…” En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Linus Nygårds och David Norlin Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022-05-23 Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare på Högskolan i Gävle upplevt att motivation har påverkats av distansarbete till följd av pandemin, samt hur det förändrats under den gångna perioden av distansarbete till följd av Covid-19. Metod: Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER