Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 1323 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. “Något från andra sidan öppnade mitt fönster” - En kvalitativ studie om andlighetens betydelse för medlemmar i Anonyma Alkoholister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Aspegren; Josefina Ingvarsson; [2021]
  Nyckelord :Andlighet; alkoholism; gemenskap; andliga upplevelser; andligt uppvaknande; tolvstegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; spirituality; alcoholism; community; spiritual experiences; spiritual awakening; the twelve-step program; Anonymous Alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study explored spirituality and alcoholism from an existential, psychological and sociological perspective. The aim of the study was to examine what the spiritual aspects of the twelve-step program meant to members of Anonymous Alcoholics (AA). The sample consisted of eight active members of AA, all located in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av kontakten med hälso- och sjukvården vid posttraumatiskt stressyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amir Alizadeh; Elisar Kassem; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Participation; Patients experiences; Post-traumatic Stress disorder; Stigma; Healthcare staff s knowledge; Bemötande; Delaktighet; Patienters upplevelser; Posttraumatiskt stressyndrom; Stigma; Vårdpersonalens kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Myndigheterna gjorde mer skada än nytta : Tidigare våldsutsatta kvinnor om deras upplevelser av kontakten med myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Harmanpreet Kaur; Marie Voxström; [2021]
  Nyckelord :intimate partner violence; experiences; police; social services; women.; kvinnor; polis; socialtjänst; upplevelser; våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Title: “The authorities did more harm than good” - Previously abused women about their experiences with authorities.  The aim of this qualitative study was to examine how previously abused women in Sweden have experienced the contact they had with authorities as a result of the violence they were exposed to. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Nyckelord :Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. LÄS MER