Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. HIV-positiva personers upplevelser av stigmatisering och diskriminering i hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Axel Lundvall; Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :HIV; stigmatisering; diskriminering; bemötande; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Background: HIV-positive person´s are especially exposed to prejudices from the society which most likely also is reflected in healthcare situations. HIV-positive person´s have an extensive need for medical care and support from healthcare personnel in the process of managing the infection and adherence to the antiviral treatment. LÄS MER

 2. 2. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Leion; [2019]
  Nyckelord :Children´s participation; children´s wiews; talking with children; social work; social workers;

  Sammanfattning : Det finns idag brister kring hur barn görs delaktiga i sitt eget ärende i kontakt med socialtjänsten. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur socialsekreterare beskriver hur de arbetar med barns delaktighet i praktiken. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS STÖDJANDE ROLL VID ÅTERHÄMTNING : Hos kvinnor som drabbats av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Antonia Matentzoglo; Merlin Sadula; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; patienter; sjuksköterskor; stöd; systematisk litteraturstudie; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor runt om i världen. Kvinnor får gå igenom svåra behandlingar som påverkar deras vardag.Diagnosen bröstcancer  kommer lika plötsligt för de anhöriga som för patienterna. LÄS MER