Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 1085 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet - Kommer barnen till tals?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Leion; [2019]
  Nyckelord :Children´s participation; children´s wiews; talking with children; social work; social workers;

  Sammanfattning : Det finns idag brister kring hur barn görs delaktiga i sitt eget ärende i kontakt med socialtjänsten. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur socialsekreterare beskriver hur de arbetar med barns delaktighet i praktiken. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex socialsekreterare. LÄS MER

 3. 3. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Att börja på förskolan- en litteraturstudie om barns inskolning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elisabeth Hirmas Karner; Emeli Jansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractAtt skolas in i förskolans verksamhet är en process som alla barn som går på förskolan har varit med om. Mötet med förskolans värld kan ses som den första kontakten som barnet och dess familj har med skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi? : En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Nyström Ellinor; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Norsk psykomotorisk fysioterapi; Psykisk ohälsa; Psykomotorisk funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. LÄS MER