Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 602 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Global Analysis of a Tall Timber- Concrete Hybrid Structure Subjected to Wind Load : A Parametric Study of Different Hybrid Solutions

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Clara Youssef; Meriam Basilious; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Tall timber structures have received more attention in recent times as building withtimber contributes to environmental benefits in comparison to other building materials.Timber- concrete hybrid structures have become an alternative as previous investigationshave shown that building tall timber buildings implies complexities with regardsto sufficient stiffness and discomfort for occupants. LÄS MER

 2. 2. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER

 3. 3. Climate impact of energy retrofitting measures : An analysis of energy and carbon payback times for replacing windows

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Mari Rosenkvist; [2022]
  Nyckelord :energy payback time; carbon payback time; building refurbishment LCA;

  Sammanfattning : The European Commission has proposed a “renovation wave” to increase energy efficiency in buildings. Retrofitting can decrease operational energy usage but requires material production. LÄS MER

 4. 4. Vanadislundens vattenreservoar : Konsekvensanalys av avfuktning i icke uppvärmda byggnader

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Samuel Kourie; Charbel Ure; [2022]
  Nyckelord :RF; tegelvägg; icke-uppvärmd; WUFI; saltsprängringar; saltutfällningar; RH; brickwall; non heated; WUFI; salt explosions; salt deposits;

  Sammanfattning : Kondens i icke-uppvärmda byggnader är ett välkänt problem, men hur dessa byggnader bör hanteras är mindre känt. I Vanadislundens vattenreservoar installerades en avfuktnings anläggning med förväntan att kondensen som funnits i byggnaden i 100 år ska försvinna. LÄS MER

 5. 5. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER