Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Friyta på lika villkor! : En studie av 8 kap. 9 § plan- och bygglagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Linda Eklund; [2020]
  Nyckelord :Plan- och bygglagen; friyta;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar stadigt och städer förtätas. Flertalet av invånarna önskar bo centralt, där närhet till både jobb och service finns. Förtätningen leder i sin tur till att fler skolor och förskolor behöver byggas. I de förtätade städerna krymper ytan att bygga på vilket får till följd ett högre pris på marken. LÄS MER

 2. 2. Real time Rust on multi-core microcontrollers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jorge Aparicio Rivera; [2020]
  Nyckelord :Rust; real-time; memory safety; embedded; static analysis; stack resource policy; stack analysis; arm; cortex-m;

  Sammanfattning : Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. LÄS MER

 3. 3. Energy Savings Potential in Dual Smart Grid Solutions : Are there synergy effects to be found using a dual smart grid system for heat and electricity?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matteo Giordano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart cities and eco-districts will shape a new city landscape in the upcoming years, making renewables the only source of energy. They have the potential to cut greenhouse gas emissions up to 99 %, reaching the ambitious energy and sustainability goals set by Europe and the rest of the world. LÄS MER

 4. 4. Creating a Dynamic Model of a Gas Turbine in the MVEM Framework Using an Ellipse Compressor Model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Edvin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Gas turbine; Modeling; control;

  Sammanfattning : The legislations on greenhouse gas emissions are getting tougher and tougher every year. This drives the demand for energy efficient gas turbines with as low emissions as possible. This poses the challenge to manufacturers of constructing gas turbines with lessened environmental impact, but with maintained performance. LÄS MER

 5. 5. Partnering - En fungerande samverkansform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Ocsko; Amanda Jarl; [2020]
  Nyckelord :Partnering; Samverkansform; Mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Partnering har använts som samverkansform i Sverige sedan slutet av 1990-talet men det finns fortfarande inga bestämmelser, arbetsmoment och villkor som definierar ett partneringprojekt. I de allmänna bestämmelserna står det att någon typ av samverkansform borde tillämpas för att nå ett gott resultat. LÄS MER