Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 1. Real time Rust on multi-core microcontrollers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jorge Aparicio Rivera; [2020]
  Nyckelord :Rust; real-time; memory safety; embedded; static analysis; stack resource policy; stack analysis; arm; cortex-m;

  Sammanfattning : Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. LÄS MER

 2. 2. Creating a Dynamic Model of a Gas Turbine in the MVEM Framework Using an Ellipse Compressor Model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Edvin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Gas turbine; Modeling; control;

  Sammanfattning : The legislations on greenhouse gas emissions are getting tougher and tougher every year. This drives the demand for energy efficient gas turbines with as low emissions as possible. This poses the challenge to manufacturers of constructing gas turbines with lessened environmental impact, but with maintained performance. LÄS MER

 3. 3. Partnering - En fungerande samverkansform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Ocsko; Amanda Jarl; [2020]
  Nyckelord :Partnering; Samverkansform; Mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Partnering har använts som samverkansform i Sverige sedan slutet av 1990-talet men det finns fortfarande inga bestämmelser, arbetsmoment och villkor som definierar ett partneringprojekt. I de allmänna bestämmelserna står det att någon typ av samverkansform borde tillämpas för att nå ett gott resultat. LÄS MER

 4. 4. Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Samuel Nilsson; Ilir Tahiri; [2020]
  Nyckelord :Postglacial lera; Lös lera; Sulfidhaltig lera; Pålning; Empiriska geotekniska samband; Postglacial clay; Loose clay; Sulphide clay; Pilling; Empirical geotechnical relationships;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en geoteknisk utredning utförts för att bedöma ifall grundläggning av en bro över Fyrisån i Uppsala kan utföras på enklaste sätt, genom plattgrundläggning. Arbetet har grundats på att undersöka hur grundläggningen styrs av den postglaciala lerans tekniska egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Green Kaizen : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer för kontinuerliga förbättringar av avfall med hjälp av Green Performance Map (GPM) på AstraZeneca

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristian Kannel; Christoffer Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhet ökar i samhället, och även genom organ som FN presenteras ambitiösa mål angående utsläppsnivåer. Dessa faktorer ligger till grund för det ökade behovet av miljörelaterade förbättringar, särskilt på miljöfarliga anläggningar inom den tillverkande industrin. LÄS MER