Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 11 - 15 av 405 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 11. Assessing the impact of the indoor environment on productivity : A case study in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Petter Hellström; [2018]
  Nyckelord :productivity; indoor environment; air quality; thermal comfort;

  Sammanfattning : The impact that the indoor environment has on productivity is a topic that has been investigated in numerous studies. There are a variety of different methods that have been used to evaluate productivity with. There are quantitative methods and there are qualitative ones, and both have been used in the literature as indicators or real productivity. LÄS MER

 2. 12. Medfinansieringsersättning - och dess tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Mikael Puskas; [2018]
  Nyckelord :Co-financing compensation; land value capture; transport infrastructure; Medfinansieringsersättning; värdeåterföring; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns betydande behov av att utveckla befintlig och ny transportinfrastruktur i Sverige. Dessa projekt är ekonomiskt utmanande och begränsas ofta av offentliga budgetar. I avsikt att utöka finansieringskapaciteten har värdeåterförande metoder införts som fördelar ansvaret på fler parter. LÄS MER

 3. 13. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 4. 14. Hierarchical Temporal Memory Software Agent : In the light of general artificial intelligence criteria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jakob Heyder; [2018]
  Nyckelord :General Artificial Intelligence; Machine Learning; Hierarchical Temporal Memory; Autonomous Agent; Reinforcement Learning; Temporal Differ- ence Learning; Human-like Thinking and Learning;

  Sammanfattning : Artificial general intelligence is not well defined, but attempts such as the recent listof “Ingredients for building machines that think and learn like humans” are a startingpoint for building a system considered as such [1]. Numenta is attempting to lead thenew era of machine intelligence with their research to re-engineer principles of theneocortex. LÄS MER

 5. 15. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER