Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 2405 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Machine Learning with Reconfigurable Privacy on Resource-Limited Edge Computing Devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zannatun Nayem Tania; [2021]
  Nyckelord :Data Privacy; Resource Management; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimization; Dataintegritet; Resurshantering; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimering;

  Sammanfattning : Distributed computing allows effective data storage, processing and retrieval but it poses security and privacy issues. Sensors are the cornerstone of the IoT-based pipelines, since they constantly capture data until it can be analyzed at the central cloud resources. However, these sensor nodes are often constrained by limited resources. LÄS MER

 2. 2. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Beatrice Tillgren; [2021]
  Nyckelord :feed-food competition; left-over biomass; low‐opportunity‐cost feedstuff; cereals; cereal quality; wheat; rye; barley; oats; Swedish cereal production;

  Sammanfattning : In a time with climate change and a growing population it is important to use the arable land as effectively as possible to ensure food security and minimize environmental impacts. Currently, livestock production uses 70% of all agricultural land which highlights the competition between the usage of land for crops for feed rather than for human consumption. LÄS MER

 3. 3. Analys om spridning av jätteloka i Kristianstads kommun : GIS- analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Peter Johan Svensson; [2021]
  Nyckelord :Invasiva arter; jättelokan; Heracleum mantegazzianum; invasionsprocess; GIS;

  Sammanfattning : Spridning av invasiva arter medför stora konsekvenser för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi. Jättelokan är en av de vanligt förekommande invasiva arterna som finns i Sverige. Det finns omfattande kunskaper om jättelokans biologiska egenskaper, spridning och påverkan på biologiska mångfalden och människor. LÄS MER

 4. 4. Religioners syn på sex och samlevnadsundervisning i skolan : i ämnet biologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Movitz; Maja Jakovljevic; [2021]
  Nyckelord :sex; samlevnad; undervisning; skola; religion; kristendom; islam;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt belyser den tidigare forskning som finns gällande religioners syn på sex- och samlevnadsundervisning. Vi tycker att detta är ett angeläget område att studera eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. “It can show you are the symbol of the virus” : - En kvalitativ studie om stigmatisering av personer med asiatisk bakgrund under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Jansson; Mina Ihijji; [2021]
  Nyckelord :coronavirus; asiatisk; stigma;

  Sammanfattning : I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och östasiatisk bakgrund har utstått under coronapandemin. LÄS MER