Sökning: "tanke"

Visar resultat 6 - 10 av 2766 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 6. Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework : En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alessandro Schillaci; Artur ter Harkel; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Real estate agents; Competing Values Framework; Paradoxical leadership; Behavioral complexity.; Ledarskap; Fastighetsmäklare; Competing Values Framework; Paradoxalt ledarskap; Beteendemässig komplexitet;

  Sammanfattning : Titel: Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework. En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Artur ter Harkel, Alessandro Schillaci Handledare: Dr. LÄS MER

 2. 7. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Samuel Nord; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER

 3. 8. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 4. 9. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 5. 10. Rumination and emotion regulation as mediators between mindfulness and self-assessed sport performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Albin Johansson; Michael Barzegarzadeh; [2022]
  Nyckelord :dispositional mindfulness; rumination; emotion regulation; sport performance; mediation; dispositionell mindfulness; ältande; emotions reglering; idrottsprestation; mediering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the role of emotion regulation and rumination in the relationship between dispositional mindfulness and self-assessed performance. A total of 89 soccer players (72 male, 17 women; Mage = 28.75, SD =3.283 years) participated. LÄS MER