Sökning: "framing"

Visar resultat 1 - 5 av 1401 uppsatser innehållade ordet framing.

 1. 1. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 2. 2. The Portrayal of strikes. Framing and source in Swedish news on strikes.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johannes Malmgren; [2020-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how labor conflicts are covered in Swedish newsmedia. Strikes are events that receive a lot of news coverage, while also being the most drasticmeasure available to organized labor. LÄS MER

 3. 3. EUROPE(ANS) AND THE CLIMATE - TOWARDS A EUROPEAN PUBLIC SPHERE? A Comparative Framing Analysis of News Media and Twitter Discourse in Sweden, Spain and Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rahel Roloff; [2020-07-21]
  Nyckelord :Climate Change; Framing; European Public Sphere; European Identity;

  Sammanfattning : The issue of climate change, as a crisis without borders and the EU as political realm, holds thepotential to unite Europeans under a common fate and mission. As this study applies a socialconstructionist view, reality is understood as constructed in and through the media. LÄS MER

 4. 4. FROM TRADITIONALISM AND MORALITY TO DEFENDERS AND ANTAGONISTS OF GENDER EQUALITY The Framing of Gender over time by the Sweden Democrats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Blomqvist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Right-wing populism; Gender; Gender Equality; the Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This research study explores the framing of gender by Sweden’s right-wing populist party, the Sweden Democrats over time. It uses qualitative text analysis and frame theory with the aim to analyze how the party has constructed diagnostic (problems) and prognostic (solutions) frames in regards to gender in their official party literature over the last 29 years, between 1989 to 2018 – with a focus on how this may have changed over time. LÄS MER

 5. 5. NYHETSPERSPEKTIV I KRISEN - En studie om nyhetsvärdering i Public Service-medier under Coronakrisen 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Agerbrink; Mathilda Ohlsson Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Public service; nyhetsvärdering; meningsskapande; Sveriges Television; Sveriges Radio; perspektiv; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera om, och i så fall hur, nyhetsperspektiven frånsvensk public service förändras under en längre krissituation.Teori: Teorierna framing , agenda setting , meningsskapande,retorisk arena och nyhetsvärdering har använts i studien. LÄS MER