Sökning: "Japanese"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet Japanese.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mia Fjellström; [2020]
  Nyckelord :lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. LÄS MER

 3. 3. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Nyckelord :skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Sammanfattning : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. LÄS MER

 4. 4. The Ingredients of Culture : A Study on Cultural Identity and Cultural Belinging in Relation to Food in Hiromi Goto's Chorus of Mushrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Linus Calais; [2020]
  Nyckelord :cultural identity; cultural belonging; food; chorus of mushrooms; Hiromi Goto;

  Sammanfattning : Food is something every human consumes in order to survive. However, cuisine and culinary practices hold more power than the basic biological need. Food can be used as a tool to express cultural identity and cultural belonging. Culinary practices and traditions make crossing cultural borders entirely possible on an everyday basis. LÄS MER

 5. 5. ”Now that they’re teaching ’patriotism’ in the schools again, maybe it wasn’t in your history books.” Om historiebruk i skräckserier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aiden Kvarnström; [2020]
  Nyckelord :Manga; Historia; History; Skräck; Historiebruk;

  Sammanfattning : The research in this paper is focused on examining the use of history in horror comics, particularly the example of manga. The paper focuses on examining how the use of history takes shape in a certain part of popular culture, why the particular historical incidents portrayed may have been chosen and whether the conventions of the horror genre affect the way the story is told. LÄS MER