Sökning: "Japanese"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade ordet Japanese.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 2. 2. “Reading” Japanese Role-playing Games : On the Example of Atelier Shallie DX (2020)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Cezar Apreotesei B.; [2020]
  Nyckelord :Japanese Role-playing Games; Video Games; Story Games; Atelier Shallie; Japanese Studies; Game Studies; Ludonarratology; ロールプレイングゲーム、ビデオゲーム、ストーリーゲーム、シャリーのアトリエ、日本学科、ゲーム学科、ルドナラトロジー;

  Sammanfattning : The Japanese role-playing games attract players worldwide. Though, this is not necessarily due to a fascination with Japanese culture. While considering recent research on video games in Japanese Studies, especially the monograph by Rachael Hutchinson, this thesis puts an emphasis on Game Studies, as represented by Espen Aarseth. LÄS MER

 3. 3. Framing sexual assault in Japan Ardent or apathetic?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Maria Meincke; [2020]
  Nyckelord :News media; Media framing; News framing; Framing analysis; Sexual assault; Sexual violence; Social movements; #MeToo; Social Sciences;

  Sammanfattning : In September 2017, freelance journalist Shiori Itō filed a lawsuit against the prominent TV reporter Noriyuki Yamaguchi for sexual assault. The somewhat obscure investigative and legal handling of the case prompted notable international media coverage, however domestic coverage has been comparatively scarce and apathetic. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt- och åtgärdsstudie av den invasiva arten Reynoutria japonica, Parkslide

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Josefine Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hoten mot den biologiska mångfalden är många men kan delas in i tre huvudkategorier: biotopförstörelse, överexploatering och införsel av främmande arter. Främmande eller invasiva arter är arter som introducerats till en plats av människan och som orsakar stora problem för den inhemska biologiska mångfalden som redan existerar på platsen. LÄS MER

 5. 5. Are Loanwords Trendier? : A Qualitative Corpus Analysis on Adjective Collocations of English Loanword Nouns and their Native or Sino Japanese Pairs in the Japanese Language

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Japanese; loanwords; loanword pairs; gairaigo; kango; wago; emotive adjectives; collocation analysis; corpus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : To analyse the behaviour of English loanwords in the Japanese language using corpus analysis is a relatively new field of research. The aim of this thesis is to add to this emergent field by attempting to discover if there are any differences in how English loanword nouns and their native Japanese/Sino-Japanese near synonym pairs are used in contemporary written Japanese. LÄS MER