Sökning: "Japanese"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet Japanese.

 1. 1. DET KORRUPTA MIRAKLET En studie om Sydkoreas och Japans utvecklingsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Persson; [2023-04-04]
  Nyckelord :Corruption; South Korea; Japan; Chaebol; Keiretsu;

  Sammanfattning : The corruption between the big businesses and the state in South Korea is well documented. This corrupt relation can be traced back to their model for economic development, which is largely based on the Japanese development model. However, the corruption between big business and the state in Japan is not so prominent as it is in South Korea. LÄS MER

 2. 2. Forntida japaners upplevelser - en oskriven historia : En strukturalistisk analys av haniwa-figurer under kofun-perioden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elias Edström; [2023]
  Nyckelord :Japan; Kofun; haniwa; structuralism; structuration theory; post-processual archaeology; culture; societal structure; Japan; kofun; haniwa; strukturalism; struktureringsteori; postprocessuell arkeologi; kultur; samhällsstruktur;

  Sammanfattning : This study aims to examine how society before the introduction of Buddhism looked like on a social, cultural and metaphysical level. The usage of haniwa figures makes way for a closer inspection on the people that created the haniwa figures. LÄS MER

 3. 3. Jag längtade efter allting svunnet : Ungdomsupplevelsen i The Catcher in the Rye av J.D. Salinger och ”Joseito” av Osamu Dazai

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Violet Leong Kleijn; [2023]
  Nyckelord :Schoolgirl; Joseito; The Catcher in the Rye; Osamu Dazai; J.D. Salinger; adolescence; social norms; identity; intersectionality; Bildungsroman; Entwicklungsroman; female Bildungsroman; Schoolgirl; Joseito; The Catcher in the Rye; Räddaren i nöden; Osamu Dazai; J.D. Salinger; adolescens; ungdom; sociala normer; identitet; intersektionalitet; Bildningsroman; Utvecklingsroman; kvinnlig bildningsroman;

  Sammanfattning : This paper analyzes and compares the protagonists of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye and Osamu Dazai’s “Schoolgirl” in how they view themselves, their surroundings, and what it is to grow up. LÄS MER

 4. 4. Otacore för dummies : Jakten på det japanska soundet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Molly Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Otacore; Covers; Uttryck; Japansk musik;

  Sammanfattning : Många drömmer om att skapa sin egna favoritlåt, men få finner vägen dit. I detta arbete undersöks olika sätt att skapa musik inom genren Otacore, med premissen att komma så nära sin ”favoritmusik” som möjligt, genom att anpassa det egna konstnärliga uttrycket till genrens ramar. LÄS MER

 5. 5. Det förbannade intellektet : En essä om hur tänkandet stör en konstnärlig praktik

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Carola Björk; [2023]
  Nyckelord :artistic practice; practical knowledge; intellect; intuition; self cultivation; mind-body problem; no-mind; love; now; presence; Henri Bergson; Zen; Erich Fromm; konstnärlig praktik; praktisk kunskap; intellekt; intuition; självkultivering; kropp-själ problem; no-mind; kärlek; nu; närvaro; Henri Bergson; zen; Erich Fromm;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen, vilken är skriven som en vetenskaplig essä, undersöker jag konstnärens praktiska kunskap med utgångspunkt i en situation där jag målar. Vad jag intresserar mig för är hur tänkandet påverkar den kroppsliga handlingen. LÄS MER