Sökning: "Allt"

Visar resultat 1 - 5 av 23524 uppsatser innehållade ordet Allt.

 1. 1. Hybrida Ängelholm – En studie om Agila policys i offentlig sektor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Albert Sundelius; [2023-01-24]
  Nyckelord :Agila policys; New public management; Digital Era Governance; Problembeskrivning;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att undersöka Agila policys problembeskrivning, genom fallet Agila Ängelholm. Studien syftar även till att undersöka hur problembeskrivning det Agilas kan förstås i förhållande till New public management Digital Era Governance respekt Teori : ive problembeskrivningar . LÄS MER

 2. 2. Hur personlig får man vara? : Diskursanalys av musiklärares samtal om personligt uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olof Victor; Måns Ekholm; [2023]
  Nyckelord :personligt uttryck; musikundervisning; diskursanalys; musiklärare;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans kursplan för musikämnet står personligt uttryck med som en del av det centrala innehållet. Detta begrepp har vi som musikstudenter och utövande musiker även stött på i många andra sammanhang. Begreppets betydelse är dock inte definierat. LÄS MER

 3. 3. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 4. 4. Lagrådets inverkan på lagstiftningsprocessen : En kvalitativ analys av Lagrådets samverkan med riksdag och regering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Rosell; [2023]
  Nyckelord :Lagrådet; Lagrådets roll; Lagrådets inflytande; Lagrådets makt; lagstiftningsprocessen;

  Sammanfattning : Inte på någon myndighets hemsida, står det angivet hur stor Lagrådets påverkansmöjlighet är. Den som läser mellan raderna kan emellertid skönja en myndighet utan någon större direktavgörande makt i lagstiftningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER