Sökning: "app"

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser innehållade ordet app.

 1. 1. Sharing as an Antidote to Food Waste: Understanding Food Rescuing Apps and Their Users

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Rau; Johan Högberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Individual genre: how recommendations narrow the scene for music discovery practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ewelina Dereman; Ebba Varnauskas Mårtensson; [2021-07-01]
  Nyckelord :User studies; Practice theory; Recommendations; Music streaming; Consumption;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Pågatåg och pandemi - vilka åtgärder är relevanta för att få kollektivtrafiken i Skåne på rätt spår igen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Arvid Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Public transportation; Public transit; Post-covid; Remote work; Congestion; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the state of public transportation in the swedish county of Scania during the Covid-19 pandemic. Through travel statistics from the agency that runs the county’s transit network (Skånetrafiken) it is concluded that travel numbers have decreased dramatically during the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Create React App vs NextJS : A comparison of two ReactJS based web application frameworks

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jens Johansson; [2021]
  Nyckelord :Create React App; NextJS; Continuous Integration; Continuous Delivery;

  Sammanfattning : Webbapplikationer bygger på många olika webbramar och utvecklare har en mängd olika webbramverk att välja mellan när de utvecklar en webbapplikation. Två populära webbramverk som finns på marknaden är NextJS och Create React App (CRA). Varje ramverk har sina egna för- och nackdelar i olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Appen Polyglutt i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med Polyglutt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Byström Borgstrand; Matilda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Children s language development; Digital literacy; Polyglutt; Preschool; Reading aloud.; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Förskola; Högläsning; Polyglutt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med appen Polyglutt vid högläsning för att främja barns språkutveckling. Förskollärarnas reflektioner kring användandet av Polyglutt och fysiska böcker studeras också. LÄS MER