Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 944 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 2. 2. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 3. 3. Systemic risk and the market-to-book value of banks' equity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Florian Moritz Meier; Yuqing Meng; [2019]
  Nyckelord :Banks; Financial Crisis; Government Guarantees; Market-to-book Value; Risk;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to investigate whether market participants considered possible government guarantees when valuing banks' equity before the recent financial crisis and to what extent the market value of banks' equity is useful to estimate their exposure to systemic risk. Using a theoretical approach, we first present our argument that anticipated government guarantees in case of a systemic breakdown lead to financing costs of debt being independent from a bank's exposure to systemic risk. LÄS MER

 4. 4. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Measuring the information content of Riksbank meeting minutes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sofia Fröjd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the amount of information available on the internet has increased sharply in the last years, methods for measuring and comparing text-based information is gaining popularity on financial markets. Text mining and natural language processing has become an important tool for classifying large collections of texts or documents. LÄS MER