Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 2006 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 2. 2. Flow modeling and bank erosion downstream due to spillway discharge : Independent thesis Advanced level (professional degree) 30 ECTS credits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Alexander Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Ansys Fluent; Multiphase Flow; Spillway; CFD; Volume of Fluid; Reynolds-averaged Navier-Stokes;

  Sammanfattning : Dam spillways and downstream areas are used to guide large flows of water during for example heavy rainfall. The large flows give way to turbulent pattern sand velocities that may damage the river banks or the dam structure. Investigation of these water patterns at certain flows are therefore done to examine at risk areas. LÄS MER

 3. 3. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linda Holm; [2022]
  Nyckelord :genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
  Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av Humankapita inom Bankbranshcen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aryan Mahdavi; Razan Abd Rahem; Ayan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Human capital HC ; Accounting; Stakeholder; Legitimacy; Signal theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse samt redogöra över hur bankerna i den svenska marknaden redovisar humankapital (HK). Vidare vill vi belysa över utveckling av HK redovisning under år 2020 i jämförelse med år 2010. LÄS MER