Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 2159 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. Credit Card Fraud Detection by Nearest Neighbor Algorithms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Ramin Maghsood; [2023-04-13]
  Nyckelord :Fraud; Bank Fraud; Credit Card Fraud; Fraud Detection; Nearest Neighbor Algorithms;

  Sammanfattning : As the usage of internet banking and online purchases have increased dramatically in today’s world, the risk of fraudulent activities and the number of fraud cases are increasing day by day. The most frequent type of bank fraud in recent years is credit card fraud which leads to huge financial losses on a global level. LÄS MER

 2. 2. Integrating change requests in a CI/CD pipeline

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Trolle Geuna; [2023]
  Nyckelord :Change management; Continuous Deployment; Continuous Delivery; Request for change; DevOps; Traceability; Förändringshantering; Kontinuerlig driftsättning; Kontinuerlig leverans; Förändringsförfrågan; DevOps; Spårbarhet;

  Sammanfattning : With the advent of DevOps and its success stories, many large firms in the regulatory sector have begun to study more streamlined software deployment strategies. Traceability and change management is vital in these regulated organizations to keep track of when, why, and what was supplied to the production environment at what time. LÄS MER

 3. 3. EU-taxonomins påverkan på en byggentreprenör och en utvärdering av taxonomiuppfyllnad i 13 miljöcertifierade projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alice Arnesson; Caroline Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; construction contractor; new construction; BREEAM-SE; Taxonomiförordningen; EU-taxonomi; hållbarhet; byggentreprenör; nyproduktion; BREEAM-SE; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att skapa bättre förutsättningar att nå Parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet har Europeiska kommissionen antagit Taxonomiförordningen, som kan beskrivas som ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar. Eftersom bygg- och fastighetssektorn bidrar till en stor andel av de globala koldioxidutsläppen finns ett kapitel i Taxonomiförordningens delegerande akt Climate Delegated Act med tekniska granskningskriterier som riktar sig särskilt mot bygg- och fastighetsverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Intern styrning av socialt ansvarstagande - en fallstudie om en banks hållbarhetsstyrning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Eldin Kadic; Emanuel Gevriyeson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Drivers of Institutional ESG Investing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lars Sjöbom; [2023]
  Nyckelord :ESG; ESG investments; Financial Institutions; Banks; Institutional investors; Sustainability; EU Taxonomy; ESG; ESG investeringar; Finansiella institutioner; Banker; Institutionella investerare; Hållbarhet; EU taxonomi;

  Sammanfattning : This study analyzes the factors that influence environmental, social, and governance (ESG) investments in the Nordic region from the perspectives of institutional investors. The study aims to understand key drivers of ESG investments for institutional investors. LÄS MER