Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 1537 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. Economic Implications of the Payment Services Directive 2: Empirical Evidence from the Capital Markets

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maxim Mokhonko; Kushtrim Sylejmani; [2019-02-01]
  Nyckelord :event study; Payment Service Directive 2; PSD 2; regulation;

  Sammanfattning : This study is the first, to our knowledge, to analyze the effect of the Payment Services Directive 2 onthe European banks’ stock returns. The financial market data is analyzed using the event studymethodology. Our findings show that the PSD 2 has had a statistically significant positive impact onthe stock returns of the European banks. LÄS MER

 2. 2. Systemic risks with Contingent Convertible Bonds : A simulated study in systemic risks of triggering CoCos in a stressed European banking system.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Lien Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo; Additional Tier 1; Systemic risk; EBA Stress test; Simulation; Point of Non-Viability; Financial resiliency.;

  Sammanfattning : Ever since the great financial crisis of 2008 regulators have pushed toward more resilient banks, resulting in more demanding regulation and an increase of regulator’s insight and power. Through the revision of the BASEL framework, Contingent Convertible Bonds were introduced in 2010 as a part of regulatory capital and has since then grown increasingly popular. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 4. 4. Systemic risk and the market-to-book value of banks' equity

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Florian Moritz Meier; Yuqing Meng; [2019]
  Nyckelord :Banks; Financial Crisis; Government Guarantees; Market-to-book Value; Risk;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to investigate whether market participants considered possible government guarantees when valuing banks' equity before the recent financial crisis and to what extent the market value of banks' equity is useful to estimate their exposure to systemic risk. Using a theoretical approach, we first present our argument that anticipated government guarantees in case of a systemic breakdown lead to financing costs of debt being independent from a bank's exposure to systemic risk. LÄS MER

 5. 5. Glappet mellan Nordea och den mediala bilden : En framinganalys av svensk media och Nordeas externa kommunikation efter offentliggörandet av bankflytten till Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofia Flodin; Amanda Ekhlasi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In September 2017, one of Sweden's largest banks Nordea, announced their plan to move their legal head office from Sweden to Finland. The move was a direct consequence of two governmental reasons. Firstly, the plan to raise the bank taxes. Secondly, the fact that Finland is a member of The European Banking Union. LÄS MER