Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 1982 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. THE EXPANSION OF THE SWEDISH HIGH YIELD CORPORATE BOND MARKET - An abductive research of the development and nature of the Swedish high yield corporate bond market of the 2010s

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Rosengren; Fanny Söderström; [2021-07-28]
  Nyckelord :High Yield; Swedish Corporate Bond Market; Capital markets;

  Sammanfattning : The time period spanning from 2010-2020 was to the Swedish economy initially characterizedas a phase of recovery from the financial crisis of 2007-2008, and furthermore a decade ofrather stable economic growth without any major disrupting elements of crises or recessions.In this overall favourable economic environment, the corporate bond market, and moreexplicitly - the high yield corporate bond market, has stood out with an extraordinary growthof over 1000% during the given time period. LÄS MER

 2. 2. Green bond premiums: A comparison between the primary and secondary debt capital markets

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Engström; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Could green bonds act as a relatively cheap alternative to conventional bonds when aiming to fund sustainable investments? An increased need to allocate funds towards carbon neutral projects in recent years has spurred a rapid growth of the green bond market. However, not enough evidence to support a consensus exists regarding the pricing of green bonds. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 4. 4. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Repo Rates on Swedish Index Branches

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Brorsson; Sara El Radaf; [2021-06-28]
  Nyckelord :repo rate; lending rate; deposit rate; OMX30; Finance and real estate PI; Technology PI; industrial goods PI; Retail PI; event series; qualitative research method;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between the repo rate, lending rate and deposit rate on various price indexes including the Finance and real estate PI (SXS30PI), Technology PI (SX10PI), Industrial goods PI (SX50PI) and Retail PI (SX4040PI) indexes. The authors also use OMX30 which contains companies within all branches to in order to determine if it differs from the others. LÄS MER