Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 1811 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. Another Lunatic Line? An Economic Evaluation of the Standard Gauge Railway in Kenya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hedda Most; [2021]
  Nyckelord :Transportation Infrastructure; Railways; Kenya; Differences-in-Differences; Income; Economic Growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research paper seeks to examine the emerging role of transportation infrastructure on economic activity in low-income countries due to its vital part in facilitating deeper integration of markets, hence fostering inclusive growth and prosperity for the poor. Although its economic causal framework suggests ambiguous results, transportation investments account for the largest share of the World Bank's lending to developing countries. LÄS MER

 2. 2. De kort- och långsiktiga konsekvenserna av den kortsiktiga coronapolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Solberg; Filippa Lövgren; [2021]
  Nyckelord :corona; makroekonomi; tillväxt; kris; krisåtgärd; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, and the household debt ratio. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Foreign Aid on Corruption Eradication in Developing Countries’ Institutions. : A Qualitative Case Study Related to International Relations Studies with A Focus on A West African Country: Nigeria.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Banks Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Bribery; Corruption; Economic Aid; Facilitate Payment; Governance; Legitimacy.;

  Sammanfattning : Abstract. Foreign aid's effectiveness on eradicating corruption is a fragile yet complex topic to research in International Relations. Some scholars argue that economic aid should not be given without specific conditions, while some argue that aid should be given with strict or specific rules to recipient countries. LÄS MER

 4. 4. Option Pricing using Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Jan Mueller; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neural networks have an increasingly important role in the financial market, by offering a solution to stationarity and non-linearity whilst also providing robustness and predictive power. Options and option pricing are a fundamental area of interest in the daily activities of investment banks, hedge funds and trading firms in the financial market. LÄS MER

 5. 5. Bankernas oskrivna regler : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av kön, normer och emotioner i bankvärlden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Hjalmarsson; Marie Persson; [2021]
  Nyckelord :normer; emotioner; värderingar; banker; kvinnor;

  Sammanfattning : Den här är en kvalitativ undersökning vars syfte är att utforska hur relationen mellan yrkesrelaterade föreställningar om kön, makt och emotioner inom banker ser ut. Dessutom undersöks om kvinnorna upplever att de påverkas och begränsas av könsrelaterade normer samt om de har någon påverkan på deras emotioner. LÄS MER