Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. TAKK för mig : En kvalitativ intervjuundersökning med fyra yrkesverksamma förskollärares uppfattningar om TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattningar; TAKK; teckna; sekundärt kommunikationsalternativ; sociokulturellt perspektiv; mediering; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ intervjuundersökning som ämnar att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om TAKK, och dess användbarhet i kommunikation med barnen. Med uppfattningar avses individuellt perspektiv på det egna teckenarbetet. LÄS MER

 2. 2. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 3. 3. Kollektivavtalet ​–​ bra att det finns men inget för mig : Upplevelsen av frånvaron av kollektivavtal bland mindre företag ur två aspekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Malm; Johanna Norman; [2020]
  Nyckelord :Kollektivavtal; Svenska modellen;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden bygger på ett kollektivavtalssystem med en hög täckningsgrad. Därför tycker vi det är intressant att se till de arbetsgivare och arbetstagare som inte täcks av kollektivavtal. LÄS MER

 4. 4. Att strida för sin rätt - Den villkorade stridsrätten, den svenska modellen och principerna om konkurrerande kollektivavtal med utgångspunkt i Hamnarbetarkonflikten.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jessica Andersson; [2020]
  Nyckelord :stridsåtgärder; fredsplikt; kollektivavtal; Hamnarbetarkonflikten; den svenska modellen; konkurrerande kollektivavtal.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The model used in the Swedish labour market requires cooperation and consensus between the social partners on the employee and employer side. The social partners are in charge in reaching collective agreements on labour market related issues without interference from the government. LÄS MER

 5. 5. Att teckna sig till kunskap i skolår 4 – 6 samt i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattis Hansson; [2020]
  Nyckelord :Elevproducerad representation; Rita i NO; Sociosemiotik; Bildproduktion; Visouspatialt resonerande; Naturvetenskap; Årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks frågan om vad elever väljer att representera i en egenproducerad teckning när de ska bearbeta en naturvetenskaplig faktatext. Arbetet undersöker även möjliga anledningar till att elever representerar vissa element före andra samt hur eleverna själva kan uppleva ritandet som arbetsform. LÄS MER