Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. Forging discourse : språk som handling i konstskolepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Maria Bergfalk; [2018]
  Nyckelord :Konstskola; Pedagogik; Diskurs; Konstskolepedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. LÄS MER

 2. 2. Nyttomaximering av en solcellsanläggning : En jämförelse mellan ett konventionellt- och ett smart solcellssystem.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Östling; Filip Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Maximizing the utility; smart systems; photovoltaics; energy storage; Nyttomaximering; smarta system; solceller; energilager;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete utvärderar och jämför en befintlig solcellsanläggning med installerat energilager samt en smart växelriktare i Farsta, Stockholm. Jämförelsen ställer denna anläggning mot ett konventionellt solcellssystem med enbart solceller. LÄS MER

 3. 3. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Varför teckna? Han kan ju prata!" : Pedagogernas erfarenheter av en metod för att främja språklig kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Lindgren; Cherie Svensson; [2018]
  Nyckelord :TAKK; samspel; kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Denna kvalitativa studie handlar om pedagogernas inställning och erfarenhet till ”alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) och vilken problematik som kan uppkomma med arbetet i förskolans verksamhet. Språket har en central roll i vårt samhälle och finns överallt. LÄS MER

 5. 5. Stridsåtgärder och konkurrerande fackförbund i den svenska modellen - en studie om organisationstvister som mynnar ut i stridsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Denise Wikström; [2018]
  Nyckelord :Stridsåtgärder; stridsåtgärder mot kollektivavtalsbunden arbetsgivare; organisationstvister; konflikter på arbetsmarknaden; organisationsstruktur; konkurrerande fackförbund; kollektivavtal; den svenska modellen; kollektivavtalets betydelse för fackförbund; fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal; fackförbundens organisations- och avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to seek understanding about why conflicts appear between trade unions regarding which one of them should sign the collective agreement in the workplace. The labour market parties are in general in an agreement that there should only be one applicable collective agreement in every area of work. LÄS MER