Sökning: "Försäkringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Försäkringsrätt.

 1. 1. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER

 2. 2. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER

 3. 3. Beviskrav för konsumenter och näringsidkare i försäkringstvister : Särskilt om tillämpning av generella och flexibla bevislättnadsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Beviskrav; småföretag; konsumenter; bevisbörda; försäkring; företagsförsäkring; konsumentförsäkring; processrätt; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bevisbörda i försäkringstvister : Särskilt om hur försäkringsvillkorens utformning kan påverka bevisbördan för framkallande av försäkringsfallet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Hamrén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; bevisbörda; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I gränslandet mellan avtalstyper - En uppsats om garantiförsäkringar i företagsöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; avtalsrätt; bankrätt; försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Contracts can be sorted into different contract types. The question whether a specific contract belongs to a certain contract type depends on if the contract matches the essential characteristics of the contract type. Two contract types that, at least in some parts, are difficult to distinguish from one another are insurance and guarantees. LÄS MER