Sökning: "Försäkringsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Försäkringsrätt.

 1. 1. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
  Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Försäkringsskyldighet i svensk rätt – En utredning mot bakgrund av Europaparlamentets rekommendation om obligatorisk ansvarsförsäkring för AI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nathalie Wong; [2023]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; skadeståndsrätt; ansvarsförsäkring; försäkringsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The EU is currently drafting a legal framework regarding liability for AI with the purpose of promoting the rollout of trustworthy AI, while ensuring effective compensation for potential victims. As a part of this, the European Parliament on 20 October 2020 recommended compulsory liability insurance for high-risk AI. LÄS MER

 3. 3. Dolda handlingsklausuler i försäkringsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Spangenberg John; [2023]
  Nyckelord :försäkringsrätt; försäkringsavtalsrätt; omfattningsvillkor biförpliktelser; dolda handlingsklausuler;

  Sammanfattning : Insurance contracts always contain coverage conditions, which specify which event(s) should or should not be covered by the policy. In line with the central principle of product freedom, these terms are not regulated by law. LÄS MER

 4. 4. Vårdskada eller patientskada? Begreppsskillnader som försvårar patienters och vårdgivares uppfattning om när en vårdskada ger rätt till patientskadeersättning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Herlitz; [2023]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; Försäkringsrätt; Medicinsk rätt; Hälso- och sjukvårdsrätt; Patientskadelagen; Patientsäkerhetslagen; Vårdskada; Patientskada; Patientskadeersättning; Patientsäkerhet; Patientens rättigheter; Patientförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds innebörden och tillämpningsområdena av begreppen vårdskada enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) och patientskada enligt patientskadelagen (1996:799) (PSkL). Syftet är att belysa problematiken och eventuella konsekvenser av skillnaderna mellan begreppen samt att utreda hur systemen bättre kan samordnas. LÄS MER

 5. 5. Hur förhåller sig laglottskyddet och förmånstagarförordnanden till varandra? - En analys med särskilt fokus på 7 kap. 4 § ÄB och 14 kap. 7 § FAL.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabrielle Sveger; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, we have a legal protection within inheritance law, statutory share of inheritance which guarantees direct heirs a certain share of the estate a parent leaves behind when they pass away. To protect the statutory share of inheritance there is a provision in Ch. 7 Sec. 4 of the Inheritance Code (1958:637, ÄB). LÄS MER