Sökning: "skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet skadeståndsrätt.

 1. 1. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 2. 2. Advokaters skadeståndsansvar vid vårdslös rådgivning – Särskilt om professionsansvar och culpabedömningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; professionsansvar; skadeståndsrätt; advokat; vårdslös rådgivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om professionella rådgivares ansvar vid rådgivning har blivit alltmer uppmärksammad i svensk doktrin och praxis allteftersom rådgivarnas roll har blivit viktigare i samhället. Till denna grupp av rådgivare hör advokater, en yrkeskår som klienter anlitar för dess särskilda juridiska expertis. LÄS MER

 3. 3. Skadestånds- och konventionsrättslig konformitet : En analys av EKMR:s införlivande i svensk privaträttslig skadeståndsrätt utifrån ett systemteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Magnell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Convention on Human Rights was ratified by Sweden in 1952. Since then it has been made clear that Sweden, as a contracting state, can be held accountable for infringements of its constituent’s human rights. Such a claim can be pursued using two different systems of torts. LÄS MER

 4. 4. Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Mazetti; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; Skadeståndsrätt; Civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Mäklarens skadeståndsansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elsy Abou Akl; Linda Westh; [2020]
  Nyckelord :Skadestånd; Fastighetsmäklare; Ekonomisk skada; Mäklare;

  Sammanfattning : I enlighet med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna ska skadestånd utgå som ersättning om det föreligger skadeståndsskyldighet. Beräkningen av skadeståndets storlek ska motsvara den skadelidandes ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. LÄS MER