Sökning: "skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet skadeståndsrätt.

 1. 1. Skyll dig själv? : En analys av hur den skadelidandes uppträdande påverkar rätten till kränkningsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; SkL; kränkningsersättning; eget uppträdande och kränkningsersättning; kränkningsbegreppet; medvetet risktagande; risktagande; 2 kap. 3 § SkL; brott; kränkning genom brott;

  Sammanfattning : Violation of a person’s integrity through crime is a non-financial damage regulated in the Tort Liability Act, Chapter 2, section 3. The provision states that for liability to be imposed on the perpetrator, it is required that the violation is caused through crime and that the violation is assessed as serious. LÄS MER

 2. 2. Hållbar bolagsstyrning inom ramen för aktiebolagets syfte : förutsättningar för aktiebolagets intressenter att föra skadeståndstalan mot styrelsens överträdelse av verksamhetssyftet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nora Öbrink; Johanna Nyström Böhm; [2022]
  Nyckelord :aktiebolag; vinstsyfte; styrelse; normskyddsläran; uppenbarhetsrekvisitet; aktiebolagslagen; aktiebolagsrätt; skadeståndsrätt; associationsrätt; affärsjuridik; intressenter; bolagsordning; aktieägarmodellen; intressentmodellen; hållbarhet; pluralistiska syften; skadestånd; externt skadeståndsansvar; skadeståndstalan; bolagsstyrning; hållbar bolagsstyrning; verksamhetssyfte;

  Sammanfattning : Som ett resultat av samhällsutvecklingen och den rådande klimatkrisen har ett ökat fokus på hållbarhet aktualiserats. Det har i samhällsdebatten framförts för- och motargument avseende att aktiebolag bör implementera en hållbar bolagsstyrning i större eller mindre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Corporate liability for climate change - Is Milieudefensie a sign of what is to come?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Åhman; [2022]
  Nyckelord :public international law; private international law; comparative law; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Where states have failed to take the threat of global warming seriously, private individuals and environmental organizations have confronted those contributing to it. By bringing the emitters to court, litigants all over the world hope to put an end to the current trajectory towards dangerous climate change. LÄS MER

 4. 4. Polisers rätt till kränkningsersättning : Ska polisers rätt till kränkningsersättning vara begränsad på grund av deras yrke?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; kränkningsersättning; särskilt utsatta yrkesgrupper; polis;

  Sammanfattning : A person who through crime severely violates another person’s person, freedom, peace or honour shall indemnify the injured party for damage such violation inflicts on the injured party. This is called ”kränkningsersättning” and is regulated in Chapter 2, Section 3 of the Swedish Act on Tort damages (skadeståndslagen). LÄS MER

 5. 5. Rättsteoretiska studier i anledning av skuldprincipens frånvaro i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Rikard Hellstrand; [2022]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; straffrätt; skuldprincipen; allmän rättslära; historisk institutionalism; rättssociologi; skuldbegreppet; culpa; civilrätt; orätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är ägnad en studie i rättsligt ansvar på grund av skuld. De två subdisciplinerna skadeståndsrätt respektive straffrätt möts i fråga om ett rättsligt ansvar – en rättslig skyldighet – att ofrivilligt prestera någonting på grund av rättsordningens underkännande av ett visst tillvägagångssätt. LÄS MER