Sökning: "skadeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet skadeståndsrätt.

 1. 1. Mäklarens skadeståndsansvar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elsy Abou Akl; Linda Westh; [2020]
  Nyckelord :Skadestånd; Fastighetsmäklare; Ekonomisk skada; Mäklare;

  Sammanfattning : I enlighet med de allmänna skadeståndsrättsliga principerna ska skadestånd utgå som ersättning om det föreligger skadeståndsskyldighet. Beräkningen av skadeståndets storlek ska motsvara den skadelidandes ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. LÄS MER

 2. 2. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 3. 3. Advokaters skadeståndsansvar vid vårdslös rådgivning – Särskilt om professionsansvar och culpabedömningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; professionsansvar; skadeståndsrätt; advokat; vårdslös rådgivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om professionella rådgivares ansvar vid rådgivning har blivit alltmer uppmärksammad i svensk doktrin och praxis allteftersom rådgivarnas roll har blivit viktigare i samhället. Till denna grupp av rådgivare hör advokater, en yrkeskår som klienter anlitar för dess särskilda juridiska expertis. LÄS MER

 4. 4. Skadestånds- och konventionsrättslig konformitet : En analys av EKMR:s införlivande i svensk privaträttslig skadeståndsrätt utifrån ett systemteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Magnell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Convention on Human Rights was ratified by Sweden in 1952. Since then it has been made clear that Sweden, as a contracting state, can be held accountable for infringements of its constituent’s human rights. Such a claim can be pursued using two different systems of torts. LÄS MER

 5. 5. Nya gränslinjer i skadeståndsansvar för inskränkningar av äganderätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; folkrätt; europarätt; äganderätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Första april 2018 trädde 3 kap. 4 § i skadeståndslagen ikraft. Lagrummet innebär att det offentliga under vissa villkor bär ett skadeståndsansvar för överträdelser av EKMR. Införandet av 3:4 SkL föregicks av en flerårig utveckling av ansvar för konventionsöverträdelser i HD:s praxis. LÄS MER