Sökning: "skadeståndsersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet skadeståndsersättning.

 1. 1. Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Hannerstål; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; risk; förhöjd risk; riskskada; PFAS; Loss of chance; skadeståndsersättning; lagstiftning; skadeståndsberäkning; personskada;

  Sammanfattning : This thesis critically examines recent developments in Swedish tort law, regarding compensability of an elevated risk of future harm as a distinct injury in itself. The theme of the study is based upon a recent ruling by the Swedish Supreme Court on December 5, 2023, marking the first instance of Swedish legal scrutiny on the concept of elevated risks as compensable injuries. LÄS MER

 2. 2. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER

 3. 3. Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden : förhållandet mellan en besiktningsman och köpare av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amer Zelic; Zelic Duhera; [2018]
  Nyckelord :ren förmögenhetsskada; utomobligatoriska förhållanden;

  Sammanfattning : Inom skadeståndsrätten finns det huvudsakligen tre olika skadetyper: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- och sakskada, enligt 1:2 SkL. LÄS MER

 4. 4. Skadeståndsansvar i arbetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Ludwigs; [2013]
  Nyckelord :principalansvar; principal; skadestånd; skadeståndsansvar; arbetsgivare; arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skadeståndsansvar i arbetsrätten väcker några intressanta frågor om gränsdragningar. Arbetsgivarens principalansvar enligt 3 kap 1§ SkL innebär att arbetsgivaren är skyldig att ersätta person och sakskada dennes anställda vållar i tjänsten genom fel och försummelser. LÄS MER

 5. 5. Ersättning vid tidigare oupptäckt fast fornlämning : En studie om hur ersättning kan bestämmas enligt 2 kap. 15 § lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik

  Författare :Jennie Johansson; [2013]
  Nyckelord :Ersättning; Fornlämning; Skadestånd; Kulturminne; Skadeståndsersättning; Sakskada; Ersättningsprinciper;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ersättning kan bestämmas då en tidigare oupptäckt fast fornlämning måste bevaras på upptäcktsplatsen. Syftet med arbetet är att undersöka och ge förslag på hur ersättning skulle kunna bestämmas. LÄS MER