Sökning: "arbetsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 1079 uppsatser innehållade ordet arbetsgivare.

 1. 1. Betydelsen av kompetensförsörjning och bemanning för en patientsäker vård - ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Bergholm Ricksäter; Jesper Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Bemanning; Kompetens; Patientsäkerhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En marknadsstyrd arbetsmarknad för sjuksköterskor riskerar att få effekt på patientsäkerhet eftersom kontinuiteten i bemanningen i vården förändras och kompetensförsörjningen riskeras. Det är brist på sjuksköterskor i stora delar av världen idag, vilket medför att arbetsgivare har ett ansvar att attrahera och ge förutsättningar för att fler ska vilja studera och arbeta som sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning vid arbetsvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Jonasson; Elin Lindström; [2020]
  Nyckelord :arbetsvägran; ordervägran; uppsägning; avsked; arbetsskyldighet; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Swedish legal situation regarding refusal to work and when employers can terminate an employment through notice of termination or dismissal based on analysed reasons. In both doctrine and case law a distinction is made between specific and general refusal. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuter inom sjukhusvård; användning och uppfattning om digitala verktyg/tjänster. : -En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Emil Olars; Philip Truong; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; E-hälsa; Fysioterapi; Sjukhus;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har e-hälsan genomgått en ständig utveckling och Sverige har som mål att 2025 vara bäst i världen på e-hälsa. E-hälsa kan öka tillgängligheten, effektiviteten och jämlikheten i vården. I det fysioterapeutiska arbetet används digitala verktyg/tjänster dagligen. LÄS MER

 4. 4. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 5. 5. Den nya stridsrätten med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn - De nya reglerna i MBL i förhållande till den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tarik Dedic; Elise Ahlbertz; [2020]
  Nyckelord :Kollektivavtal; fredsplikt; stridsåtgärder; konflikten i Göteborgs hamn; medbestämmandelagen; svenska modellen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett samarbete och samförstånd mellan arbetsmarknadens parter. Deras arbete ligger i att komma överens om lösningar på arbetsmarknadsrelaterade problem, utan inblandning av staten och utan att staten lagstiftar på området. LÄS MER