Sökning: "jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2931 uppsatser innehållade ordet jämställdhet.

 1. 1. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 2. 2. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 3. 3. När spricker glastaket? En arbetsrättslig studie om positiv särbehandling och könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Linnéa Elliot; Elias Sundberg; [2024]
  Nyckelord :Diskriminering; positiv särbehandling; aktiva åtgärder; kvotering; jämställdhet; genusteori; könsmaktsordning; homosocial reproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är känt som ett av världens mest jämställda länder och andelen kvinnor på arbetsmarknaden är bland de högsta i världen. Trots detta finns det fortfarande stora orättvisor när det gäller fördelningen bland maktpositioner på arbetsmarknaden. Män besitter fler och mer inflytelserika chefspositioner än vad kvinnor gör. LÄS MER

 4. 4. “Jag tänker på maskiner, jag tänker på gubbar i skogen...” : Skogsindustriföretags arbete för att attrahera kvinnliga ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Hallberg; Stina Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :Skogsindustri; ingenjörsstudenter; employer branding; jämställdhet; extern employer branding;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att undersöka hur industriföretag, specifikt inom skogsindustri branschen, arbetar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till deras företag. Syftet med uppsatsen är således att erhålla en fördjupad förståelse för strategierna som industriföretag, specifikt inom skogsindustrisektorn, använder sig av för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till sina organisationer. LÄS MER

 5. 5. Lärares reflektioner om jämställdhetsarbete inom modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Gioia Quartini Norström; [2024]
  Nyckelord :Jämställdhetsaspekter modersmål reflektion;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i skolan är en fråga om alla barns rätt till lärande och utveckling och enligt läroplanen något alla lärare ska arbeta med. För att lyckas med arbetet krävs kunskap, metoder och långsiktighet. LÄS MER