Sökning: "qualitative literature analysis EU"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden qualitative literature analysis EU.

 1. 1. EU LEADERSHIP AND SANCTIONS A comparative analysis of EU’s crisis response during the Russia-Ukraine conflicts of 2014 and 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreé Lindahl; [2024-02-15]
  Nyckelord :Leadership; European Commission; CFSP; Ursula von der Leyen; Angela Merkel; Sanctions;

  Sammanfattning : The research field on international political leadership is a rich field focusing on leaders as individuals, at institutions and relations between leaders and followers. The literature regarding political leadership in the EU has its focus on supranational and intergovernmental leadership. LÄS MER

 2. 2. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 3. 3. RENOVATION USING PREFABRICATED FAÇADE ELEMENTS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Aleksandra Milkova; Mohamed Soliman; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Energy use; Reduce energy; EU; IVL; LKF; TES façade; Multi-active façade; Alingsås façade; Million Programme; Moisture risk analysis; Attachment; Thermal performance; WUFI; AUTOCAD; HEAT2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The building sector uses about 40% of the total global energy use. Sweden aims to reach its new goal to reduce the energy use in their residential sector as well as commercial sector by 20%, which should be reached by year 2020 and 50% by year 2050. LÄS MER

 4. 4. Dubbel väsentlighetsanalys i praktiken : En kvalitativ studie om kritiska steg i analysprocessen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigrid Hjelm Redin; [2024]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Materiality Assessment; Double Materiality; Stakeholder Engagement; CSRD; NFRD; Hållbarhetsrapportering; Väsentlighetsanalys; Dubbel Väsentlighetsanalys; Intressentengagemang; CSRD; NFRD;

  Sammanfattning : Ekonomisk tillväxt kan ge upphov till bland annat klimatförändringar och sociala ojämlikheter, och innebär ett hot mot EU:s och världens fortsatta överlevnad. EU har därav framfört en tydlig strategi för hållbar utveckling i sin så kallade gröna giv, som syftar till att bana väg för en grön omställning i EU och vars slutmål är klimatneutralitet senast år 2050. LÄS MER

 5. 5. NORMALISERING AV ANTIMUSLIMSK RETORIK I EUROPA? En kvalitativ studie om antimuslimsk retorik i svenska traditionella partier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Abdullahi Mohamed Osman; [2023-07-03]
  Nyckelord :Högerpopulistiska partier; Traditionella partier; Antimuslimsk retorik; Orientalism; Assimilation; Muslimsk kultur; Västerländsk kultur; Orienten; Europa; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Existing literature argues that right-wing populist parties have recently gained remarkable success in several EU member states. Thus, they have gained a prominent position in the European political discourse, where they pursue anti-Muslim rhetoric. LÄS MER