Sökning: "Europa"

Visar resultat 1 - 5 av 2789 uppsatser innehållade ordet Europa.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 3. 3. EN KONTINENT I KRIS – MIGRATION, INTEGRATION OCH INKLUDERING- En jämförande studie av kommissionens handlingsplaner för integration i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Kling; [2024-02-05]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; Europa; migration; migranter; integration; inkludering; flyktingkrisen; covid-19; hotteorin; kontaktteorin; handlingsplaner;

  Sammanfattning : When migration to a country increases, the integration of the migrants becomes extra important for the host country’s society, economy and culture. In the last decade, Europe has faced several crises, such as the refugee crisis and the covid-19 pandemic, which has affected both migration and integration policy. LÄS MER

 4. 4. Klimatomställningens dolda baksida : En tidsserieanalys av den ekonomiska och mänskliga utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo till följd av den ökade efterfrågan på eldrivna fordon i Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ida Henriksson; Sara Lindenius; [2024]
  Nyckelord :Demokratiska Republiken Kongo; eldrivna fordon; elbilar; kobolt; mänsklig utveckling; HDI; bruttonationalinkomst; BNI; utvinning; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett ytterst aktuellt ämne i samhällsdebatten. Runt om i världen debatterar politiker och samhällsvetare om lösningar på detta omfattande problem. Ett högst populärt förslag är att fordon ska drivas på el. Frågan är om dessa elbilar är helt hållbara på ett ekonomiskt och samhälleligt plan. LÄS MER

 5. 5. Den polska demokratins undergång : En analys av den polska demokratins förfall mellan 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Björk; [2024]
  Nyckelord :Polen; demokrati; Försvarshögskolan; demokrati i Europa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER