Sökning: "elbilar"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet elbilar.

 1. 1. Laddstolpar och bonus malus-systemets effekt på andelen elbilar och hybrider i Sverige 2013–2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hansson; Samuel Pedersen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming caused by greenhouse gas emissions is the greatest threat facing our planet today. The electrification of the transportation sector is an important step in reducing carbon dioxide emissions, as transports make up 30 percent of total carbon dioxide emissions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Laddning av elfordon ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv - Leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristell El-Hayek; [2023]
  Nyckelord :Value added tax; VAT; EU-VAT; charging; The Charging of Electric Vehicles from a VAT Perspective; electric vehicles; Supply of Goods or Services; goods; services; electricity; VAT comitté; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; elfordon; elbilar; momshantering; mervärdesskatterättslig hantering; leverans av varor; tillhandahållande av tjänst; vara eller tjänst; Auto Lease; Vega International; skatt; skatterätt; mervärdesskattekommittén;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Påverkan av elbilar på Sveriges transmissionsnät 2030

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Najafi Omid; Rajabi Elias; [2023]
  Nyckelord :Elbilar; transmissionsnät; effektöverföring; elektroteknik;

  Sammanfattning : Antal nyregistrerade laddbara personbilarbilar ökar märkbart för varje år.Enligt en prognos kommer cirka 2.5 miljoner laddbara bilar vara i trafik iSverige år 2030. Detta motsvarar hälften av personbilsflottan idag. LÄS MER

 4. 4. Designing an Electric Road System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :David Pålsson; Samuel Henley; [2023]
  Nyckelord :ERS; Electric Road System; Power Demand; Energy Storage; Peak Shaving; Emergency Backup; Elväg E20; Hallsberg; Örebro; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electric road systems (ERS) provide electric power to vehicles en route (dynamic charging) and can reduce the need for onboard battery capacity. This thesis sets out to examine the power demand of an ERS and the integration of energy storage in its power supply for grid load alleviation and backup power. LÄS MER

 5. 5. Elbilsköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Christopher Duong; Ludmilla Mateus Tati; [2023]
  Nyckelord :Innovators; early adopters; early majority; konsumenter; köpbeteende; eWOM; WOM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Elbilköparnas tankevurpor: Vad som får oss att kliva över till den gröna sidan Seminariedatum: 2023-01-11 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Marcus Andersson, Christopher Duong, Ludmilla Mateus Tati Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Innovators, early adopters, early majority, konsumenter, köpbeteende, eWOM, WOM Syfte: Jämföra olika grupper av konsumenter utifrån deras attityder och beslutfattande vid köp av elbilar. Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk omfattas av: Livscykeln för adoption av ny teknologi, planerat beteende, word-of-mouth, elektronisk word-of-mouth, barriärer vid adoption av ny teknologi, högt och låg engagemang, samt köpprocessen. LÄS MER