Sökning: "Elbilar"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Elbilar.

 1. 1. Should electric cars pay? Exempting electric cars from the Gothenburg congestion charges

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Bagheri; Niklas Seroka; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : lead to health problems and early deaths, congestion leads to an increase in traffic accidents as well as increased travel times for people living in these areas. To combat these effects, several cities have instituted congestion charges, charging cars to drive within certain areas of these cities. LÄS MER

 2. 2. Optimization of a charging system for electric vehicles : A case study in Magangué, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Lönnqvist; [2020]
  Nyckelord :Electric vehicles; electric boats; EV charging infrastructure design; charging strategy; optimization; mixed integer linear programming; Colombia; Elfordon; elbåtar; design av laddningsinfrastruktur; laddningsstrategi; optimering; linjär programmering; Colombia;

  Sammanfattning : To reduce the emissions from the transport sector, the electric vehicle (EV) is a promising alternative to the internal combustion engine vehicle (ICEV). An important aspect of implementing new transport systems in terms of EVs is the charging strategy, as many energy sources with different limitations can be utilized. LÄS MER

 3. 3. Hur länder i Europa arbetar för att utveckla en systemarkitektur för e-mobilitet. En jämförande studie mellan Sverige, Frankrike samt Norge.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Emelie Renman Åqvist; [2020]
  Nyckelord :elbil; växthusgaser; transportsektorn; electric car Sweden; electric car market; electric vehicle market; car fleet; public investigations; emission; environmental targets; greenhouse gases; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringar behöver världens länder sluta att tillföra växthusgaser till atmosfären och därmed sluta bränna fossila bränslen. En sektor i samhället som är extremt beroende av just fossila bränslen är transportsektorn, där en lösning för att minska detta beroende kan vara elfordon. LÄS MER

 4. 4. Riskmoment vid släckning av brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Lif; André Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ionbatteries; hydrogen fluoride; firefighting techniques; battery fires; risks; hazards; Litium-jonbatterier; vätefluorid; brandsläckningsteknik; batteribrand; risker;

  Sammanfattning : Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. LÄS MER

 5. 5. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER