Sökning: "elbil"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet elbil.

 1. 1. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 2. 2. Charge into the Future Grid : Optimizing Batteries to Support the Future Low-Voltage Electrical Grid

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Mergim Dushku; Julius Kokko Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Optimization; Electric Vehicle; EV; Stationary Battery System; SBS; LV-grid; Electrical Grid; Peak Load; Voltage Variations; fmincon; Future Grid; Vehicle-to-Grid; Vehicle-to-Home; Photovoltaic; PV; Control Theory; Battery; Smart Charging; Nonlinear Programming;

  Sammanfattning : The increase in electric vehicles and photovoltaic power production may introduce problems to the low-voltage distribution grid. With a higher number of electric vehicles, their accumulated charging power might breach the lowest allowed voltage level of the grid. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Niklas Stenman; [2019]
  Nyckelord :Elbilsladdning; elnät; lokalnät;

  Sammanfattning : Inom en nära framtid kan antalet elbilar i samhället vara många gånger större än det är idag. Någon enstaka elbil påverkar inte elnätet men när mängden laddbara fordon ökar kommer elnätets förutsättningar förändras. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Tressing; Gustav Banck; [2019]
  Nyckelord :Design; produktutveckling; elbil; elbilsinfrastruktur; ingenjör; laddstolpe;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. LÄS MER

 5. 5. Laddstationer i gemensamhetsanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Kullgren; [2019]
  Nyckelord :Gemensamhetsanläggning; samfällighetsförening; laddstation; elbil.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. LÄS MER