Sökning: "MEDIE OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden MEDIE OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C-uppsats.

 1. 1. En kvalitativ studie om organisationers utvärdering av extern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Disa Sewerin; Andrea Lundin; [2018]
  Nyckelord :utvärdering; extern kommunikation; indirekta värden; legitimitet; anseende;

  Sammanfattning : This study aims to chart and enhance the knowledge of organizations’ evaluation of communication. The purpose is to understand what organizations evaluate, how they proceed and why it is important, as well as potential challenges they currently face. LÄS MER

 2. 2. Vår tids vagabonder : En kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Franzén; [2016]
  Nyckelord :Journalistik; vikariat; konvergens; autonomi; professionalisering.;

  Sammanfattning : Vår tids vagabonder — en kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation
Gustav Franzén
Journalistiska grunder C, C-uppsats Höstterminen 2016
11 665
Journalistik, vikariat, konvergens, autonomi, professionalisering. Mediebranschen har de senaste åren sett en utveckling som gått till att färre journalister väntas göra mer i form av en multikompetens som ersatt tidigare mer specifika yrkesroller. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga individer, manliga politiker En kvantitativ studie om valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; manliga; gestaltning; partiledare; gestaltningsteorin; valrapportering; valåret; jämställdhet; genus.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014  Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 Antal ord: 9 001 Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik och samhällsfrågor. LÄS MER

 4. 4. I allmänhetens ljus : Svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Hagman; Elina Wikström; [2015]
  Nyckelord :Krig; Syrien; nyhetsvärde; dagordning; medier;

  Sammanfattning : Titel: I allmänhetens ljus - svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig Författare: Elina Wikström och Rebecca HagmanKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsatsDenna studie syftade till att undersöka hur den svenska dagspressens rapportering om kriget i Syrien har sett ut under perioden 2014-03-01 - 2015-03-01. Studien ämnade till att med stöd från teorier om nyhetsvärdering och dagordningsteorin, ge svar på vilka aspekter av ett avlägset, utdraget krig som får högst nyhetsvärde i rapporteringen och på vilket sätt kriget framställs genom det. LÄS MER

 5. 5. En ytlig nödvändig glättighet : En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Lindholm; Elin Holm; [2015]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommunikation; äldre personer;

  Sammanfattning : AbstractTitel: En ytlig nödvändig glättighet – En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Fanny Lindholm och Elin HolmHandledare: Gabor BoraExaminator: Anna EdinSyfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, samt hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. LÄS MER