Sökning: "legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1511 uppsatser innehållade ordet legitimitet.

 1. 1. Jämställdhetsplanen, en organisatorisk snuttefilt eller ett förbättringsverktyg? En kvalitativ studie om en koncernavdelnings jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Valladares; Lovisa Lindholm; [2023-02-16]
  Nyckelord :jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; särkoppling; legitimitet; organisation; genus; gender work; gender planning; decoupling; legitimacy; organization; gender;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka företags jämställdhetsarbete. Empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer bland tolv anställda chefer och anställda på en koncernavdelning i ett multinationellt företag där vi undersökt upplevelser och uppfattningar av jämställdhetsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Ansvar för pedagogiskt ledarskap i förskolan? – En granskning av rektorers och förskolelärares samarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Caroline Brage; [2023-01-24]
  Nyckelord :Legitimitet; Institutionella normer och myter; Samarbete; Ledarskap på avstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och samarbetar med varandra utifrån rollernas beskrivna ansvar i läroplanen att på olika sätt leda i utbildningen för barnen. Ett särskilt fokus för studien är hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och hanterar det avstånd som råder mellan dem utifrån att rektorerna ansvarar för flera förskolor. LÄS MER

 3. 3. Varför tog CAN inte hänsyn till Encro-rapporten? : En studie om en ideell organisations narkotikaskattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zackarias Toresson; [2023]
  Nyckelord :Bias; bristande samverkan; Encrochat; narkotikaskattning; upprätthållande av legitimitet.;

  Sammanfattning : Våren 2020 knäckte fransk polis kommunikationsverktyget Encrochat. Under 74 dagar fick polisen tillgång till all kommunikation på Encrochat, av vilka användarna uteslutande misstänktes vara kriminella. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård av äldre : En allmän litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Arash Kordi; [2023]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; kunskap; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges till patienter som har fått en livshotande sjukdom. Målet med palliativ vård är att minska smärta och lindra symptomen samt försöka och ge en förbättrad livskvalitet vid livets slutskede. LÄS MER

 5. 5. "Det blev hela havet stormar" : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av Polismyndighetens omorganisering år 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Linnea Neuendorff; [2023]
  Nyckelord :“Polisens omorganisering 2015”; “motstånd”; “organisationsförändring”;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2015 bildades Polismyndigheten. Från tidigare 21 separata polismyndigheter och en rikspolisstyrelse bildas i stället en nationell Polismyndighet och Säkerhetspolisen. Tanken bakom denna organisationsförändring grundar sig i Statens Offentliga Utredningar. LÄS MER