Sökning: "Arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet Arbetsförmedlingen.

 1. 1. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 2. 2. Användarmedverkan vid utveckling av digitala tjänster : En kvalitativ studie på fem statliga förvaltningsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristina Makhoul; [2021]
  Nyckelord :User participation; user involvement; citizen involvement; e-services; public e-services; digital services; managing authorities; state agencies; agencies; challenges; Användarmedverkan; användarinvolvering; medborgarmedverkan; e-tjänster; offentliga e-tjänster; digitala tjänster; förvaltningsmyndigheter; statliga myndigheter; myndigheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka användarmedverkan vid utveckling av digitala tjänster hos statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige. Tidigare har forskning fokuserat på att undersöka kommuner och deras involvering av användaren vid utveckling av tjänster. LÄS MER

 3. 3. Arbetslöshets- och företagarbegreppen inom arbetsmarknadspolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Haglund-Börjesson; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; förvaltningsrätt; arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitisk verksamhet; arbetslöshetsförsäkring; företagare; arbetslös; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är begreppen arbetslös och företagare, samt deras förhållande till varandra, inte närmre definierat i författning. Detta trots att en individs arbetslöshet ofta är ett krav för att få del av stöd och insatser inom denna verksamhet. LÄS MER

 4. 4. När jobbet flyttar hem : En studie om upplevelsen av beordrat distansarbete under coronapandemin bland arbetsförmedlare i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Ruuth; [2021]
  Nyckelord :distansjobb; coronapandemi; vinn-vinn situation; gränsdragningsproblematik; tvång;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av covid-19 pandemin som drabbade världen under 2020 ställde många arbetsplatser om till distansarbete i syfte att minska smittspridning. Arbetsförmedlingen i Värmland var en av de arbetsplatserna och den här uppsatsen syfte är att undersöka upplevelsen av distansarbetet under coronapandemin bland arbetsförmedlare i Värmland. LÄS MER

 5. 5. NEURODIVERSITET I ARBETSLIVET - En kvalitativ studie om kognitiva olikheter på arbetsplatsen utifrån ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Björck; Joanna Jernström; [2020-09-03]
  Nyckelord :Neurodiversity; workplace; autism;

  Sammanfattning : This study examines the exclusion of neurodivergent individuals with autism in today’s labour market. There is a lack of skills and competences in several industries, but still, these individuals who are cognitive different are excluded. LÄS MER