Sökning: "Arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet Arbetsförmedlingen.

 1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
  Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

  Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER

 2. 2. Karriärvägledning på Arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Stillman; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Implementering; Karriärvägledning; Professionell kompetens; Professionell karriärvägledning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om karriärvägledning på Arbetsförmedlingen (Af), som syftar till att belysa hur Af förhåller sig till karriärvägledning som ett prioriterat uppdrag och om och hur en implementering av en professionell vägledningspraktik har påbörjats. Studien är avgränsad till ett lokalt Af-kontor och undersöker vad personalen har för syn på karriärvägledning, hur man arbetar med karriärvägledning utifrån ett professionellt perspektiv samt resonemang kring kompetensbehov för att arbeta med karriärvägledning. LÄS MER

 3. 3. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 4. 4. Skulle inte alla med? : En diskursanalys av särbehandlingen av personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera-Lisa Stöhr Thorell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Socialdemokraterna; Januariöverenskommelsen; Arbetsförmedlingen; Diskursanalys; Diskursteori.;

  Sammanfattning : I en politisk kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet beslutades att Arbetsförmedlingen ska omstruktureras. Privata aktörer ska förmedla arbeten till medborgarna istället för myndigheten. Beslutet ska inkludera alla grupper i samhället, förutom personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Chefer som visar vägen : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av ledarskap under Arbetsförmedlingens omställningsprocess

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Calle Engström; Louise Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; omställningsprocess; chef; offentlig verksamhet; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : I denna studie har sex chefer från Arbetsförmedlingen intervjuats i syfte att undersöka deras upplevelser av ledarskap under en omställningsprocess som är till följd av en reformering av organisationens kärnverksamhet och som innebär att stora delar av personalen behöver sägas upp. Följande tre frågeställningar har undersökts: Hur påverkas chefers ledarskap av en omställning, vilka utmaningar kopplat till ledarskap uppkommer i samband med en omställning och finns det framträdande strategier som chefer använder sig av under en omställning. LÄS MER