Sökning: "Arbetsförmedlingen"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet Arbetsförmedlingen.

 1. 1. Villamarknaden under 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Bräcknell; David Strandqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :Housing market; Sweden; Covid-19;

  Sammanfattning : This paper seeks to explore how the persistent health shock that is covid-19 impacted people’s everyday life as it pertains to short-term consumption and priorities. This is conducted by studying how the housing market in Sweden was affected by the crisis during 2020, more particularly how the house prices were affected in selected municipalities in the metropolitan regions and a region from the north. LÄS MER

 2. 2. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER

 3. 3. Innovativt samspel i en initial fas av innovationsprocessen : En jämförande studie hos Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Norling; Tamara Jansson; [2021]
  Nyckelord :Kreativitet; innovation; förutsättningar för kreativitet; kreativitet i den offentliga sektorn; initial fas av innovationsprocess;

  Sammanfattning : This study aims to study how different positions in Arbetsförmedlingen perceive the Innovative interplay. The Innovative interplay includes the components of the Creative climate dimensions; Idea time, Idea support, Challenge/participation, and the successful behaviours of; Questioning and Experimenting. LÄS MER

 4. 4. Det livslånga lärandet : Om betydelsen av ålder och känsla inför att lära sig nya digitala verktyg.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pia Floberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersökte hypotesen om att medarbetare 48 år> på Arbetsförmedlingen oftare har ett mer negativt förhållningssätt i form av en ovilja till att använda samt lära sig nya digitala verktyg i arbetet, än vad medarbetare <47 år har. Resultatet visade att hypotesen saknade grund och kunde falsifieras, då majoriteten av alla respondenter oavsett ålder oftare beskrev en mer positiv känsla för att använda samt lära sig nya digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Betydelsefullt, eller inte? : En studie om vuxna utrikes föddas nätverkande och betydelsen av socialt kapital för inträdet på den svenska arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sevil Aydinova; Adelina Ahmeti; [2021]
  Nyckelord :Network; foreign-born; labor market; social capital; unemployment; Nätverk; utrikes födda; arbetsmarknad; socialt kapital; arbetslöshet;

  Sammanfattning : Flera studier pekar på att många vuxna utrikes födda har ett lägre socialt kapital och saknar värdefulla kontakter, vilket påverkar deras möjligheter att träda in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. Syftet med studien är att undersöka hur utrikes födda som har kommit till Sverige i vuxen ålder fått sina första arbeten i Sverige, och på vilka sätt deras sociala kapital haft betydelse för att träda in på arbetsmarknaden. LÄS MER