Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 1. En kvantitativ jämförande studie av samband mellan partisystem, socialt kapital och demokratisering i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ronny Swami; [2021]
  Nyckelord :Sub-Saharan African; democratization; modernization; social capital; party system.;

  Sammanfattning : Most Sub-Saharan African countries are not yet considered democracies, but it is worth noting that almost all of them are fighting for democracy, and some countries have successfully crossed the threshold of democracy. However, the pace of democratization across the African region is uneven. LÄS MER

 2. 2. Empirisk studie om sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt i Afrika

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Aleksandra Ogandzanjana; Mariia Belash; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SÅ JAG ÄR SVENSK MEN JAG ÄR ÄNDÅ INTE SVENSK...

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathnet Meless; [2021]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; arbetsliv; diskriminering; etnisk diskriminering.;

  Sammanfattning : Idag kännetecknas arbetsmarknaden som en sektor som upprätthåller diskriminerandestrukturer för invandrare. Det är ett välkänt problem och senare studier visar att även andra generationens invandrare missgynnas på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 5. 5. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER