Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 1. Determinants of Chinese Foreign Direct Investment in Africa - A panel data analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Olle Frendin; Emil Törnqvist; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines how different recipient country determinants influence Chinese investors' decisions where to invest in Africa and whether the financial crisis in 2008 has induced a shift in the type of FDI investors engage in. With the help of panel data, this thesis analyses the FDI stock and determinants for 41 different countries in Africa over the period 2003-2018. LÄS MER

 2. 2. Drönares roll inom sjukvårdsdistribution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tegelskär; Josef Larsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Drönare; Sista-milen; Sjukvårdsdistribution; Vaccinering; Kylkedja;

  Sammanfattning : Drönare eller unmanned aerial vehicle (UAV) är en bransch som växer kraftigt och som börjar användas inom allt fler områden. Drönares förmåga att snabbt förflytta små mängder gods över kortare distanser med besvärlig terräng har gjort att fler länder och företag har blivit intresserade av att använda dessa som ett komplement till traditionella transporter av sjukvårdsmaterial och därmed överkomma sista-milen problematiken. LÄS MER

 3. 3. KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Everstrand; [2021-06-22]
  Nyckelord :Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 i Afrika: Beredskap efter ebola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jöran Lindström; [2021]
  Nyckelord :Africa; Ebola; COVID-19; Preparedness; Afrika; Ebola; Covid-19; Beredskap;

  Sammanfattning : Introduktion Afrika har haft flera utbrott av ebola (EVD). Det Västafrikanska EVD-utbrottet 2014-2016 var det mestförödande med mer än 28 000 fall och mer än 11 000 dödsfall. Utbrottet började i Guinea och spredsöver gränsen till Sierra Leone och Liberia. LÄS MER

 5. 5. Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2021]
  Nyckelord :Fattigdom; fattiga länder; läroböcker; utveckling; utvecklingsländer; Development; developing countries; poverty; poor countries; textbooks;

  Sammanfattning : Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. LÄS MER