Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
  Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

  Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER

 2. 2. The impact of international trade on economic growth in Sub-Saharan African countries : An empirical study examination of the correlation between economic growth and international trade

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Yasin Ahmed Farah; Sami Ezzaher; [2022]
  Nyckelord :International trade; economic growth; GDP per capita growth; sub-Saharan Africa; growth theories; trade theories; Internationell handel; ekonomisk tillväxt; BNP per capita-tillväxt; subsahariska afrika; tillväxtteorier; handelsteorier;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudies syfte är att undersöka sambandet mellan internationell handel och ekonomisk tillväxt och effekten som internationell handel har på ekonomisk tillväxt i afrikanska länder söder om Saharaöknen (Subsahariska Afrika). Majoriteten av tidigare studier och forskning inom detta område hävdar att det finns en positivt korrelation mellan dessa två variabler men ändå så finns det fortfarande vissa som ifrågasätter hur pass stor påverkan dessa två variabler egentligen har, om den effekten verkligen är tillräckligt signifikant för att anses vara betydelsefullt samt viktig. LÄS MER

 3. 3. Donation of Used Assistive Devices

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Nadja Andersen; Maria Friis; [2022]
  Nyckelord :Developing countries; Donation guidelines; Helping organizations; Prosthetic and orthotic components; Sustainability; Bæredygtighed; Donations vejledninger; Hjælpeorganisationer; Protese og ortose komponenter; Udviklingslande;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to explore the stakeholders’ opinions on and experiences with donation of used assistive devices from high-income countries to developing countries. Which was done by investigating the opinions and experiences of the different stakeholders, with donation of used assistive devices, and by exploring what used assistive devices are appropriate to donate. LÄS MER

 4. 4. EKONOMISK TILLVÄXT OCH INKOMSTOJÄMLIKHET : En komparativ studie mellan Afrika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Julieta Nazaretyan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Growth in a country can be affected by several factors, one of which is income inequality. Increased income inequality can have both negative and positive effects on growth, depending on how developed a geographical area is. LÄS MER

 5. 5. En kritisk studie av bistånd och jämställdhetsutveckling inom LDC´s

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Ringvall; Ida Anna Kristina Beijmo; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; Bistånd; Utveckling; Feminism; Afrika söder om Sahara; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Foreign aid with the aim to promote gender inequality within low-development countries (LDC´s) has increased significantly during the last decade. According to a report published by the OECD, bilateral assistance from the OECD Assistance Committee (DAC) aimed at increasing gender equality reached an average of 44. LÄS MER