Sökning: "AFRIKA"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade ordet AFRIKA.

 1. 1. KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION OCH DESS SUBSTANTIELLA VÄRDE En kvantitativ studie av sambandet mellan kvinnors representation i nationella parlament och flickors utbildning i Subsahariska Afrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Karlsson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Women s political representation; Substantive representation; Sub-Saharan Africa; Girls education;

  Sammanfattning : Globally, women are underrepresented in national parliaments, as only 26,5 % of political mandates worldwide are held by women. In developing countries, challenges persist with the gender gap in education, as girls face obstacles to completing their primary school education. LÄS MER

 2. 2. Demokratisering i Subsahariska Afrika : En jämförande studie av de demokratiska skillnaderna i Namibia och Zimbabwe

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Ottosson; [2024]
  Nyckelord :Civilsamhället; Demokratisering; Namibia; Politiska samhället; Rättsstatssamhället; Subsahariska Afrika; Zimbabwe.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to compare the difference in democracy in two Subsaharan African countries. Namibia and Zimbabwe were compared in order to discover factors as to why there is a significant difference in democratic status in otherwise quite similar countries. LÄS MER

 3. 3. Länderna Afrika och Asien : En diskursanalys av elevsvar i de nationella proven för åk 9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tim Sundholm; [2024]
  Nyckelord :Geografi; Nationella prov; Hållbar utveckling; Postkolonialism; Eurocentrism;

  Sammanfattning : Kritik riktad mot västerländska skolsystem som reproducerande av postkoloniala strukturer i form av euro- och etnocentrism har länge varit på agendan. Mekonnen Tesfahuney (1999) kritiserar utbildningssystemen för dess inrättande av monokulturella skolor inom vilka postkoloniala strukturer upprätthålls. LÄS MER

 4. 4. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 5. 5. Exploring the influence of ICT on Financial Inclusion and Mobile Money Services in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Noa Almfors; Klara Stenman; [2023-07-10]
  Nyckelord :Sub-Saharan Africa; Financial Inclusion; Information and Communication Technology; Internet; Mobile Money;

  Sammanfattning : This thesis investigates the influence of two types of Information and Communication Technologies (ICT), internet and mobile phones, on Financial Inclusion (FI) and Mobile Money Mobile Money (MM) adoption in 24 Sub-Saharan African countries in the last decade. A unique feature of this research is the incorporation of an index measuring financial inclusion, developed specifically for this study. LÄS MER