Sökning: "Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 9927 uppsatser innehållade ordet Internet.

 1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER

 2. 2. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 3. 3. BASED, REDPILLED, AND FPBP. Examining identification through discursive/affective practices on 4chan/pol/

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Henrik Bergius; [2022-02-08]
  Nyckelord :Affect; Discourse; 4chan; Fascism; Radicalization; Disciplining; Online political space;

  Sammanfattning : In a political landscape increasingly more influenced by far-right populism, the potential for political projects aiming to expand democracy is challenged. With the internet becoming an important arena for political discussion, this begs the question of how online spaces function as politically radicalizing. LÄS MER

 4. 4. La explotación sexual infantil en la literatura: Un análisis de la voz narrativa y la mímesis en dos obras colombianas del siglo XX

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anne Elizabeth Saldarriaga Vélez Magnusson; [2022-02-07]
  Nyckelord :Gabriel García Márquez; Laura Restrepo; Literatura latinoamericana; Análisis comparativo; Literatura contemporánea; Colombia Internet;

  Sammanfattning : A través de las obras "La cándida Eréndira", de Gabriel García Márquez y La novia oscura, de Laura Restrepo, hemos hecho un estudio comparativo para ver cómo la voz narrativa trata el tema de la explotación sexual infantil en ambas obras, y cómo la mímesis nos ayuda a encontrar paralelos entre la realidad social y la obra literaria. Asimismo, el análisis plantea que hay una estética realista, basada en el concepto de mímesis, tanto en el cuento como en la novela, a partir de las vivencias de los dos autores colombianos, las cuales se manifiestan en la voz narrativa y marcan un camino para el lector, que se enfrenta a los vacíos literarios que le permiten activar su propia sensibilidad, empatía e imaginación. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i källkritik : En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Apeman; [2022]
  Nyckelord :Källkritik; historieundervisning; informationssökning; metod; högstadiet; gymnasiet; historielärare; internet;

  Sammanfattning : Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. LÄS MER