Sökning: "Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 8768 uppsatser innehållade ordet Internet.

 1. 1. Sovereignty in Cyberspace A study on Customary International Law on the Principle of Sovereignty

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sam Safi; [2020-05-17]
  Nyckelord :Customary International La; Cyberspace; Sovereignty;

  Sammanfattning : The global expansion of the internet has enabled the emergence of a relatively new theatre of inter-state conflicts; the domain of cyberspace. The emergence of cyberspace poses great challenges to the territorial understanding of the world order and raises important questions about fundamental concepts of international law. LÄS MER

 2. 2. Luxury Goods in E-Commerce - The Judicial Relevance of the Luxury-Concept when Selective Distriution Networks Prohibit Online Distribution

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Ketto; [2020-04-14]
  Nyckelord :Selective distribution networks; online distribution; e-commerce; EU competition law; luxury goods; luxury-concept; Article 101 1 TFEU; VBER.;

  Sammanfattning : About: As the Internet has established itself as a major market platform for the distribution of goods, suppliers also have a keen economic interest of making their goods available online. In order to protect the value of luxury goods some suppliers set up selective distribution networks that restrict the online distribution of the goods. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungdomars användning av internet och sociala medier från barn- och ungdomspsykiatrins perspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isa Håkansson; Sofia Randau; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin i sitt kliniska arbete utforskar och reflekterar över barn och ungdomars användning av internet och sociala medier. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med efterföljande tematisk analys på två öppenvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 4. 4. Jag kan inte pausa nu! Riskfaktorer kopplade till internet gaming disorder hos ungdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :William Pettersson; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och fördjupa förståelsen av riskfaktorer kopplade till internet gaming disorder (IGD) hos ungdomar (12–20) samt vilka av dessa som främst var förknippade med IGD. Studien har undersökt gruppskillnader mellan ungdomar (n = 1764) som enligt självrapporterade enkätdata uppfyllt fem eller fler diagnoskriterier vad gäller IGD med de som inte gjort detta (n = 5438). LÄS MER

 5. 5. Erlang as an alternative to a non-functional language for communication in a faulttolerant IoT sensor network

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jimmy Holdö; [2020-02-17]
  Nyckelord :Internet of Things; Wireless Sensor Network; Erlang; IEEE 802.15.4; ZigBee; Network topology;

  Sammanfattning : This thesis compares a C++ prototype and an Erlang prototype for an Internet ofThings application. Internet of Things applications are difficult to program becausethey consist of a distributed environment of heterogeneous devices, where each devicecan have limited resources and connectivity technologies. LÄS MER