Sökning: "Hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 5129 uppsatser innehållade orden Hållbar utveckling.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 3. 3. Lär vi oss av historien? En kvalitativ studie som undersöker två perspektiv av hållbar utveckling i relation till gruvbrytning i Kiruna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Thomsen; [2023-10-26]
  Nyckelord :sustainable development; agenda 2030; indigenous; sami; mining; postcolonial theory; justice; global studies; development studies;

  Sammanfattning : To meet the contemporary demands of sustainable development, enterprises aim to undergo a green transition in order to handle the threats of climate change. Through the lens of postcolonial theories questioning the knowledge apprised from western societies, a new light can be shed on alternative approaches to global conventions such as Agenda 2030. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmet i naturen – Uppleva, upptäcka, lära om naturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Erik Lundqvist Otterhed; [2023-10-19]
  Nyckelord :Outdoor education; nature science; curiosity; forest; outdoor learning; naturvetenskap i fritidshem och utforskande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att identifiera olika faktorer som kan bidra till en utvecklande undervisning i fritidshemmet där elevernas nyfikenhet och intresse för naturen och naturvetenskapliga frågor, samt viljan och drivkraften att utforska naturen, tas tillvara. Syftet med min undersökning är att finna svar på hur lärare i fritidshem kan väcka elevers intresse för naturvetenskap, om det finns olika didaktiska val och undervisningshandlingar som är framgångsrika, vilken betydelse lärarens uppmärksamhet har när det gäller att fånga upp det som intresserar eleven samt hur läraren följer upp och vidareutvecklar det som eleven har blivit intresserad av? Bakgrunden till val av studie är att det inte finns mycket skrivet kring naturvetenskap i fritidshemmet samt att den forskning som finns mest handlar om skolan och förskolan (Memisevic, 2019). LÄS MER

 5. 5. Polestar 2 och de globala målen. Tillverkningsprocessen för Polestar 2 och dess betydelse för FN:s globala mål 12 & 13

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Kullberg; Isabella Lindell; [2023-09-25]
  Nyckelord :Polestar; FN:s globala mål 12 13; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det svenska elbilsföretaget Polestar specialiserar sig på elektriska prestandabilar med fokus på klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering. Polestar strävar efter att förbättra dagens samhälle samt främja övergången till en hållbar och eldriven mobilitet. LÄS MER