Sökning: "Arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 3788 uppsatser innehållade ordet Arkitektur.

 1. 1. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenna Hukkinen; [2024]
  Nyckelord :Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. LÄS MER

 2. 2. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Odd Nilsson; [2024]
  Nyckelord :gågata; gågator; boende i staden; miljöpsykologi; mental hälsa; landskapsarkitektur; rumslighet; grönska; ljudbild; trafik; människor; stress;

  Sammanfattning : De senaste 200 åren har städer blivit majoriteten av människans boendemiljö, både globalt och i Sverige. Att bo i en stad idag innebär en ökad risk för både fysisk och mental ohälsa. Stadsplaneringen kan bidra till att minska risken, genom att ta hänsyn till faktorer som bidrar till ett ökat välbefinnande i staden. LÄS MER

 3. 3. Informella studiemiljöer i atrium : Integrering och rumslig utformning i universitetsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Clara Jonsson Edfast; [2024]
  Nyckelord :informellt lärande; lärandemiljö; studiemiljö; rumsliga kvalitéer; utformning av universitetsmiljöer; atrium;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inom högskola och universitet har det på senaste tid skett en förändring där nya former av lärandemiljöer har tagit plats och synen på lärande har vidgats. Ett allt större fokus riktas idag till den informella lärandemiljön, studenternas studiemiljö och lärandet som sker på egen hand. LÄS MER

 4. 4. Comparison between CRUD and CQRS in an event driven system

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Rasmus Jansson; [2024]
  Nyckelord :CQRS; CRUD; Event Driven Architecture; Event Sourcing; EventStoreDB; Kafka; CQRS; CRUD; Händelsedriven Arkitektur; Händelsekällor; EventStoreDB; Kafka;

  Sammanfattning : In todays digitalised society, effective solutions to manage huge amount of data is needed. An established design pattern that are used in many systems are CRUD. To handle data in events have become more popular over the years, but CRUD is not optimised for it. A possible replacement is CQRS, it is designed with events in mind. LÄS MER

 5. 5. Scaling up and down with circular economy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ríkardur Már Ellertsson; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; home ownership; design for disassembly; Flexible construction; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project commences with a personal reflection. I, the author, find myself on the verge of completing my academic journey and embarking on the pursuit of an independent life. This involves securing employment and establishing a place to call home, with the ultimate goal of starting a family. LÄS MER