Sökning: "Arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 2818 uppsatser innehållade ordet Arkitektur.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hansson; [2021-02-17]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; organisation; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 3. 3. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 4. 4. Farming for future - Combining sustainable farming with sustainable housing in Skedala

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Mikaela Ledin; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The ecological footprint of mankind has made a large impact on the world and is one of the main reasons for climate change, which is now the greatest threat faced by humanity. The world’s population is getting larger and food production is running high to meet our needs. LÄS MER

 5. 5. Winter is coming - Investigating urban design in a Winter city

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Erica Välimaa; [2021]
  Nyckelord :Winter city; Urban design; Sustainable urban design; Kiruna; Arctic; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : All around the world is the form of the built environment playing a significant role in either enabling or inhibiting outdoor activities. When it comes to winter and Winter cities, it is a challenge how to enable and encourage outdoor activities and soft mobility as the harsh conditions often make it uncomfortable to spend longer periods of time outdoors. LÄS MER