Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 5160 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Lärarens perspektiv på elevernas ordförråd : Vad påverkar lärarens val av undervisningsmetoder för att öka elevernas ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Isabella Lundberg; [2023]
  Nyckelord :Ordförråd; undervisningsmetoder; svenska; olika omständigheter; bildstöd;

  Sammanfattning : Elevernas ordförråd är viktigt för att bli delaktigt i samhället. Ett rikt ordförråd ger en person självförtroende i sociala samspel. En ny version av läroplanen har blivit aktuell från och med hösttermin 2023. Elevernas ordförråd har blivit en relevant diskussion de senaste åren eftersom barn inte läser lika mycket. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning inom ämnet kemi : En intervjustudie med kemilärare i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fereshteh Soleimani; [2023]
  Nyckelord :Kemi; kemiundervisning; formativ bedömning; fem nyckelstrategier i formativ bedömning; lärarnas upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få djupare kunskap om hur lärare beskriver och resonerar kring sitt användande av formativ bedömning i kemiundervisningen på högstadiet. Utifrån denna bakgrund har ett problemområde formulerats och avgränsats i följande frågeställning: Hur beskriver och resonerar lärare kring sitt användande av formativ bedömning i kemiundervisningen? Denna kvalitativa studie genomfördes med intervjuer av sex lärare som alla undervisar i kemi för årskurs 7–9. LÄS MER

 3. 3. ” […] Är det rätt att tvinga svenska barn att gå i skolor med ghetto barnen? […]” : En kvalitativ studie om hur skolsegregation och skolval kan konstrueras på Flashback forum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Helena Duarte Bellucci; Rita Yakoub; [2023]
  Nyckelord :Sociology; qualitative content analysis; school segregation; stigma; the figuration of established and outsiders; us- and them perspective; Sociologi; kvalitativ innehållsanalys; skolsegregation; stigma; figurationen om etablerade-outsiders; vi- och demperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några röster på Flashback forum problematiserar mångkulturalitet i segregerade skolor i förhållande till skolval. Tidigare forskning visar att föräldrar med svensk bakgrund undviker mångkulturella och stigmatiserade bostadsområden, när det kommer till val av skola för deras barn. LÄS MER

 4. 4. Musikteori - ett bortglömt verktyg i musikskapandet : En studie om musikteoretiska kunskaper och musikval

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Lindbergh; [2023]
  Nyckelord :Musikteori; pop-musik; musikkunskaper; musikteoretiska element;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att tydliggöra personers musikteoretiska kunskap och se hur den påverkar deras upplevelser av musik. Studien tittar även på hur deras musikteoretiska kunskap påverkar deras val av musik samt vilka musikaliska element som anses viktiga. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the impact of personal norms and environmental awareness to sustainable purchasing behaviour among tourists in Sweden : Quantitative Analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kulsoom Adnan; [2023]
  Nyckelord :Personal norms; Purchasing behavior; Swedish tourists; Eco-friendly accommodation choices;

  Sammanfattning : This study examines into how tourists in Sweden engage in sustainable tourism by analysing the impact of personal norms and environmental knowledge on their purchasing decisions, with an emphasis on eco-friendly options for accommodation. The goal of the study is to ascertain how much sustainable tourism practices are considered by visitors in Sweden when making vacation choices. LÄS MER