Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 5072 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Helklassdiskussioner om bråk i grundskolans årskurs 4-6 : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Kling; [2021]
  Nyckelord :Bråk; bråkförståelse; begreppsförståelse; matematiska samtal; resonemang; klassrumsdialog.;

  Sammanfattning : Denna studies fokus ligger på helklassdiskussioner inom det matematiska ämnet bråk i grundskolans årskurs 4-6. Syftet med studien är att belysa matematiklärares tankar kring vad som är viktigt att tänka på vid helklassdiskussioner, och vad som upplevs som svårt. LÄS MER

 2. 2. Det (o)hanterliga klientvåldet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av klientvåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Olle Janeröd; Sara Lennman; [2021]
  Nyckelord :client violence; social workers; coping; coping strategies; resilience.; klientvåld; socialsekreterare; coping; copingstrategier; resiliens;

  Sammanfattning : ”Det (o)hanterliga klientvåldet” är en kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka socialsekreterares upplevelser och hantering av klientvåld i deras yrkesutövning. Mer än var tredje socialsekreterare drabbas av klientvåld och det är även en av de mest förekommande orsakerna till utbrändhet och uppsägning. LÄS MER

 3. 3. Otome Game localization : A case study of the character Toma from Amnesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Evamaria Dunkel-Duerr; [2021]
  Nyckelord :Otome game; game localization; Japanese studies; virtual love; character personality; iyashi; player reception; emotional attachment;

  Sammanfattning : Using the Otome game Amnesia and its localized version Amnesia: Memories as a case study, the phenomenon of Otome games was explored from a translation- and Japanese studies' perspective. This paper investigated how translation choices shape character personality, and, as such, Western views. LÄS MER

 4. 4. En kvardröjande strålglans : En studie om mystik och kabbalah i judisk liturgi i Stockholm från 1800-tal och i dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Frödeberg Karlin; [2021]
  Nyckelord :Mysticism; kabbalah; judendom i Sverige; liturgi; receptionshistoria; receptionsteori; hermeneutik; Hans-Georg Gadamer; Hans-Robert Jauss; Stockholm; teologi; merkavah; hekhalot.;

  Sammanfattning : This study strives to chart the occurrence of mystic and kabbalistic influences inthe textual liturgic material of Jewish prayer books - siddurim - in Stockholm,during the 19th century as well as of today. Two prayer books, both focusing onthe prayer service for sabbath and festivals, were studied and compared to amaterial corresponding to a more traditionally inclined ashkenaz liturgy. LÄS MER

 5. 5. En gymnasieskola under förändring : Med fokus på gymnasiets ekonomiprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Berger; [2021]
  Nyckelord :Gymnasiets ekonomiprogram; ekonomisering; sociala medier; motivationsteori; pedagogik;

  Sammanfattning : Hela idén med min uppsats har varit ett intresse och nyfikenhet om varför gymnasiets ekonomiprogram har varit och är så attraktivt att söka, i genomsnitt 7,7 % ökning per år mellan 2011–2019. Uppsatsens syfte har varit att söka en eventuell förklaring mellan ekonomiseringen av samhället och det ökade intresset för att studera på gymnasiets ekonomiprogram. LÄS MER