Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 5456 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Human Recources Shared Service Center ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie avseende första linjens chefers erfarenheter av HR-Direkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Erkers; Jenny Lundén; [2021]
  Nyckelord :HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resources Business Partner; public sector; line managers.; HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resouces Business Partner; offentlig sektor; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur ett HR-Shared Service Center fungerar ur ett användarperspektiv inom offentlig sektor. Fokus ligger på att undersöka första linjens chefers erfarenheter av Region Dalarnas motsvarighet till ett Shared Service Center (SSC), benämnt HR-Direkt. LÄS MER

 3. 3. The Reason Behind Helen Macdonald’s Healing in H is for Hawk : An Analysis from a Life-Writing and Psychoanalytic Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Anette Nyman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Las actitudes hacia el uso de anglicismos en el habla coloquial : Un estudio sociolingüístico comparativo entre hombres y mujeres de Tucumán, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Eliana Johannesson; [2021]
  Nyckelord :género; sociolingüística; actitudes; anglicismos; préstamos lingüísticos; Tucumán; Argentina;

  Sammanfattning : The anglicism is a global phenomenon with significant impact on the Spanish language lexicon. The aim of this study is to investigate the attitudes of a group of informants towards this phenomenon in the region of Tucumán, Argentina, and if their attitude changes according to gender. LÄS MER

 5. 5. Ett litet folkbibliotek och dess språkliga och sociala rum : Och hur samhällets vardagsrum påverkas av en tillfällig stängning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Melanie Engels; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksförvärv; flerspråkighet; flerspråkighetens synlighet; lingvistiskt landskap; sociala rum; språkkombinationer;

  Sammanfattning : Ett litet folkbibliotek kartläggs som språkligt landskap och dessutom granskas bibliotekets förmåga att vara ett socialt rum för alla åldrar inom den flerspråkiga befolkningen. Resultaten visar att det språkliga landskapet huvudsakligt består av det svenska, arabiska och engelska språket. LÄS MER