Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 3616 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Digitala verktyg i bildundervisningen : En kvalitativ studie om användning av digitala medier och redskap utifrån bildlärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Digital bildproduktion; bildundervisning; digitala medier; digitala verktyg; digitala redskap; bildlärare.;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en empirisk studie. Dess syfte är att undersöka hur bildlärare idag arbetar med digitala redskap samt vilka för- och nackdelar de har i bildämnet. Syftet är också att undersöka bildlärares synpunkter och erfarenheter om digitala medier stimulerar respektive hämmar lärandet i bildämnet. LÄS MER

 2. 2. Bo i Byn : Utformning av seniorbostad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Tim Johansson; Jonas Johansson; [2018]
  Nyckelord :House design; senior housing; inbetweenhousing; accessibility requirements; elderly persons; Bostadsutformning; seniorboende; mellanboende; tillgänglighetskrav; äldre personer;

  Sammanfattning : Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett koncept tas fram just för detta uppdrag? Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- ochunderhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge. LÄS MER

 3. 3. Aerial Thermography Inspections in Large-Scale PV Plants

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Salvador Selva Marti; [2018]
  Nyckelord :Infrared thermography inspection; large-scale PV plants; drone; unmanned aerial vehicles; Quintas Energy; operation and maintenance; monitoring operations;

  Sammanfattning : In order to successfully compete against the use of fossil fuels to generate electricity, one of the challenges in the photovoltaic (PV) business currently in focus is on the asset management of large PV plants, in which developing control techniques to prognosticate and evaluate the future energy performance will be essential. Infrared thermography inspections can give meaningful support to assess the quality and performance of PV modules. LÄS MER

 4. 4. Kunskap om socialt arbete : Tredje sektorns erfarenheter och perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Simon Hallin; David Neljesjö; [2018]
  Nyckelord :Social work; third sector; knowledge; alcohol abuse; ability; Socialt arbete; tredje sektorn; kunskap; alkoholmissbruk; förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personer utan socionom- eller socialarbetarexamen som arbetar med socialt arbete riktat mot personer med alkoholmissbruksproblematik inom tredje sektorn (civilsamhället) lär sig om socialt arbete. Vidare syftade studien till att undersöka vilka former av kunskaper och förmågor som dessa respondenter ansåg vara av betydelse för att kunna utföra ett socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. Apokalyptiska förställningar i Islamiska staten Al-Malhama Al-Kubra : En religionsvetenskaplig uppsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nikolinn Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna forskningsuppsats riktas fokus på de apokalyptiska föreställningarna som finns i islam och i den Islamiska staten (IS).Apokalyps handlar om vad som händer innan jordens undergång och idéerna om apokalyps finns inom de flesta religionerna, men de skiljer sig dock ifrån varandra. LÄS MER