Sökning: "högskolan Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 6103 uppsatser innehållade orden högskolan Dalarna.

 1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. The Power of Solidarity : An Analysis of Atwood’s The Handmaid’s Tale and The Testaments

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Noor Kamaluldeen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter klimakteriet : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Andersson; Caroline Rockmyr; [2022]
  Nyckelord :Climacteric; menopause; sexuality; women’s experience; Klimakteriet; kvinnors upplevelser; menopause; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor i alla åldrar har rätt till att uppnå god hälsa och välbefinnande. Sexualitet beskrivs som en central aspekt för kvinnor i klimakteriet då god sexuell hälsa kan öka kvinnors livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman? : En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Douglas Brihed; [2022]
  Nyckelord :Fallstudie; Yoko Shimomura; musikaliska kännetecken; musikanalys; karaktärsteman; ledmotiv; Kingdom Hearts; Xehanort;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. LÄS MER

 5. 5. Hur kan läsmaterial påverka barns språkutveckling? : En studie om undervisning och miljöns möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annsofi Robertsson; Sofia Dahl; [2022]
  Nyckelord :undervisning; språkutvecklingsmiljö; läsmaterial; läsandets cirkel;

  Sammanfattning : I nuvarande läroplan för förskolan, Lpfö18, står att läsa att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språk genom undervisning och en miljö som påverkar språkutvecklingen positivt (Skolverket, 2018, s. 8). LÄS MER