Sökning: "myter"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet myter.

 1. 1. Beslutsprocesser inför implementering av aktivitetsbaserat arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Kvick; Viktoria Sakic; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbete; beslutsprocess; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Flexibla kontor där medarbetarna kan röra sig mellan olika ytor som anpassas efter olika aktiviteter, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt populärare bland organisationer i Sverige. Denna studie ämnar ge en djupare förklaring till vilka faktorer som ligger till grund för en beslutsprocess när organisationer väljer att göra om den befintliga verksamheten till en aktivitetsbaserad arbetsplats, trots att det finns påvisade arbetsmiljörisker kring detta arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Föreställningar kring ledarskap och makt -En kvalitativ undersökning som har i syfte att studera vilka föreställningar en ledare i chefsposition har kring ledarskap och makt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Rehnwall; Johanna Zander; [2019]
  Nyckelord :Idea; leadership; power; gender categories; knowledge;

  Sammanfattning : Both myths and theories have, over time, been involved in shaping the importance of what leadership can mean. The depth devoted to leadership, the more complex the concept becomes. Power is also an abstract concept and should be included when studying leadership. LÄS MER

 3. 3. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Denise Persson; Madeleine Seibel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hysterektomi; information; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor opererar bort sin livmoder i Sverige. Skälet till detta kan vara både maligna (icke godartade) och benigna (godartade) orsaker. Kvinnors livskvalité kan påverkas i samband med en hysterektomi, därför kan det vara viktigt att få lärdom hur kvinnors erfarenheter kan spegla livet i samband med en hysterektomi. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av att leva nära en familjemedlem som har en psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Arnehall Isabelle; Wall Matilda; [2019]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; närstående; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: En femtedel av Sveriges vuxna befolkning stöttar, hjälper eller vårdar regelbundet en sjuk familjemedlem. De närstående kan vara en resurs i vården men också i tillfrisknandet hos den psykiskt sjuka. LÄS MER

 5. 5. "This one is for the girls who make IT happen" : en studie som undersöker hur femvertising konstruerar myter om en feministisk kvinnlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Jonsson; Petronella Moritz; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; kvinnlighet; konsumtion; commodity; myter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur sju olika femvertising-reklamer kodar en feministisk kvinnlighet. Femvertising är ett begrepp som beskriver “female empowering advertising” och är reklam vars mål är att stärka kvinnor. Studien använder sig av en semiotisk bildanalys och Roland Barthes mytbegrepp för att analysera materialet. LÄS MER