Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 18025 uppsatser innehållade ordet kultur.

 1. 1. Utomhuspedagogik i stadsmiljö respektive på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anny Pettersson; Camilla Hansson Everhagen; Hanna Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogik; förskola; förskollärare; lärande; undervisning; lärmiljö; plats; outdoor education; preschool; preschool teacher; education; learning environment;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik på förskolor med tillgång till olika sorters närmiljöer. I studien fokuseras stadsmiljö respektive landsbygd för att undersöka om det finns några likheter och skillnader i hur förskollärare tar tillvara omgivande miljö i utomhuspedagogiskt syfte. LÄS MER

 2. 2. "Vad f*n har jag valt för utbildning?" – en kvalitativ undersökning om kulturstudenters relation till sina studier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Lovisa Snygg; [2024-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När jag påbörjade mina studier på kandidatprogrammet Kultur drog jag mig för att svara på frågor om vad jag gör om dagarna. Jag märkte att jag skämdes till följd av mitt studieval. Jag tyckte det var svårt att bemöta det ifrågasättande och den oförståelse som jag upplevde att folk i min omgivning mötte mig med. LÄS MER

 3. 3. Can Theological Semiotics Reconcile Nature and Culture? Nathan Lyons’ Semiotic Imaginary in Dialogue with Christology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elias Kjörk; [2024-02-02]
  Nyckelord :Natur; Rowan Williams; Kristologi; Kultur; Nathan Lyons; Bruno Latour; Semiotik;

  Sammanfattning : Abstract The philosopher of science Bruno Latour believes modernity is premised on the division of nature and culture into distinct spheres. In response to the problems this division poses, he has suggested a theoretical imaginary that promotes technological “hybrids” as a bridge between them. LÄS MER

 4. 4. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 5. 5. De som kunde kommit före oss : En inblick i den historiska romanen genom en karaktärsanalys av Jan Guillous Brobyggarna och Vilhelm Mobergs emigrantepos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Ahl; [2024]
  Nyckelord :Jan Guillou; Brobyggarna; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Den historiska romanen;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag undersöka den historiska romanen som koncept genom en karaktärsanalys av fyra romaner av Vilhelm Moberg: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, samt en av Jan Guillou: Brobyggarna. Dessa romaner är alla uppbyggda kring karaktärer som besitter mycket beslutsamhet och kampvilja, även om Jan Guillous karaktärer uppvisar kvaliteter som oftare associeras med superhjältar. LÄS MER