Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 14526 uppsatser innehållade ordet kultur.

 1. 1. Nudging – en anvendelig metode til forbedring af håndhygiejne compliance?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Trine Lyngby Petersen; [2021-11-22]
  Nyckelord :Nudging; Hand hygiene compliance;

  Sammanfattning : Introduktion: Håndhygiejne er vigtigste metode til afbrydelse smitteveje. Metoder der i dag benyttes til at øge sundheds personalers håndhygiejne er traditionel undervisning, med audit på viden og udførelse. Smittespredning sker imidlertid fortsat i betydelig omfang på sygehuse og udfordrer patientsikkerheden. LÄS MER

 2. 2. Kultur på intranätet: en kvalitativ studie av organisationskulturens påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Catharina Sauvolainen; [2021-10-27]
  Nyckelord :organisationskommunikation; intern kommunikation; organisationskultur; intranät;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset påverkar medarbetarnas uppfattning av intranätet som kommunikationskanal. Dessutom studeras den roll som intranätet har för upprätthållandet och utvecklingen av den interna organisationskulturen. LÄS MER

 3. 3. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 4. 4. Caminando hacia la competencia intercultural - Un análisis comparativo de manuales suecos de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Nathalie Choi Andersson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : Såväl europeiska som svenska riktlinjer för undervisning i främmande språk understryker idag vikten vid att främja interkulturell kompetens hos elever. Eftersom språk och kultur är odelbara, sker en automatisk kulturell förmedling genom språkundervisningen och de material som används. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER