Sökning: "kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10725 uppsatser innehållade ordet kultur.

 1. 1. As in Life, So in Death : An analysis of the sociocultural structuring processes which affected the normative body treatment in the Lapita burial ritual

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Walter Duphorn; [2019]
  Nyckelord :Lapita; Burial; Ritualization; Taphonomy; Disarticulation;

  Sammanfattning : The understanding of ancient societies is often mainly based on how their burial sites have been interpreted. This is especially true for ancient societies where the burial sites may be the only remaining traces which can be studied. LÄS MER

 2. 2. Rörande Bilder : Hur flödesprocesser presenteras till internationella organisationer med hjälp av animation.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Misja Sohlberg Bäckman; [2019]
  Nyckelord :Animation; rörlig media; video; informativt lärande;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet som utfördes till Water To Billions som innefattade att skapa en animerad video om användningsområden för en vattenreningsmaskin. Maskinens huvudsakliga funktion är att avsalta och rena havsvatten. LÄS MER

 3. 3. Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonathan Hansson; Omid Hesami; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd som del i kompetensförsörjning : En studie om socialt stöds betydelse för organisationers kompetensförsörjningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Louise Kasper Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :social support; work-life balance; competency management; socialt stöd; work-life balance; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to find out how employees and employers consider the importance of social support for the work with competency management of organizations. With the goal of generating balance between work life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of organizations. LÄS MER

 5. 5. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER