Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. "Greening the European Convention on Human Rights   A Study on the Intersection of Climate Change and Human Rights in the European Court of Human Rights"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Olsson; [2024-02-16]
  Nyckelord :Climate change; European Court of Human Rights; European Convention on Human Rights; Human Rights; Greenhouse gas emissions; Climate litigation;

  Sammanfattning : The surge in human rights-based climate litigation in recent years underscores the intricate relationship between the environment and human rights. In the European context, despite the pioneering role of the European Court of Human Rights (ECtHR), it has never ruled on a case primarily related to climate change and greenhouse emissions. LÄS MER

 2. 2. Brinnande ord och yttrandefrihetens gränser - En undersökning av koranbränningarnas rättsliga ställning i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Statsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The second chapter, section 1 of the instrument of Government does not pro-vide a clear interpretation of what constitutes legitimate restrictions on free-dom of expression. This causes issues concerning the interpretation of free-dom of expression in Swedish law. LÄS MER

 3. 3. Tvångsinlösen av minoritetsaktier och avtalade förhandsavståenden - rättsekonomi och egendomsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Lettius; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; rättsekonomi; tvångsinlösen; egendomsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A majority shareholder’s right to enforce an acquisition of the minority shares in a share company (Sw: “aktiebolag”) is protected by Swedish law. The protected right to do so entails that a majority shareholder, provided that certain prerequisites are met, is entitled to acquire the minority shares regardless of the minority shareholders’ willingness to sell. LÄS MER

 4. 4. Sveriges begränsningar av religionsfriheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Per-Emil Nordstrandh; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; religionsfrihet; mötesfrihet; rättighetsbegränsning; proportionalitetsbedömning; europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to examine whether the restrictions posed during the covid-19-pandemic was legitimate in accordance with the freedom of religion posed in the European Convention on the Human Rights and the freedom of religion as stated in the Instrument of Government. The freedom of religion stated in the Instrument of Government is absolute and cannot be restricted. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter: Särskilt om skyldigheter gentemot foster/barn som vid sen abort visar livsduglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Månsson; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; Offentlig rätt; Medicinsk rätt; Sen abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det uppkommit ett fåtal fall där foster/barn uppvisar livstecken eller livsduglighet vid sen abort. Det har medfört en diskussion, såväl etisk som rättslig, avseende hälso- och sjukvårdspersonalens agerande i den uppstådda situationen. LÄS MER