Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 2. 2. Om rätten till domstolsprövning : Överklagandeförbuds förenlighet med Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Carlsson-Frost; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The possibility of judicial proceedings of administrative decisions are considered to be an important guarantee of legal certainty for individuals. Judicial proceedings are considered so important that the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has provided for a right to judicial proceedings for civil rights and for criminal charges. LÄS MER

 3. 3. Refuge from Climate Change? : The Principle of Non-Refoulement under the ICCPR and the ECHR in the Context of Climate Change

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Herrault; [2021]
  Nyckelord :non-refoulement; climate refugees; climate change; human rights law; ECHR article 3; ECtHR; ICCPR articles 6 and 7; United Nations Human Rights Committee; slow onset processes; climate change effects; klimatflyktingar; non-refoulement; EKMR artikel 3; ICCPR artikel 6 och 7;

  Sammanfattning : In the early 1990s the Intergovernmental Panel on Climate Change predicted that the gravest effects of climate change could be on human migration, as millions would be displaced by coastal erosion, flooding, and drought. Today, this is considered a reality that is coming ever closer. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet inom ramen för lojalitetsplikt - Arbetstagarens rätt att använda sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma And; [2021]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; sociala medier; kritikrätt; tystnadsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social media is getting more and more integrated in our society and our daily life. It is a big platforme where individuals easily can express their feelings and thoughts. This essay aims to examine the social media's importance connected to the labour market. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER