Sökning: "european convention for human rights"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden european convention for human rights.

 1. 1. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Nyckelord :European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. LÄS MER

 2. 2. Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; Familjerätt; Samkönade äktenskap; EKMR; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. LÄS MER

 3. 3. Mötesfriheten under covid-19 pandemin - En undersökning om restriktionerna inneburit en kränkning av Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Bringsén; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; covid-19; europakonventionen; mötesfrihet; demonstrationsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har inneburit stora utmaningar för samtliga samhällsaktörer. För enskilda individer och grupper har pandemin i många avseende inneburit stora utmaningar socialt då social distansering har förespråkats, vilket i många fall har lett till en ökad känsla av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER

 5. 5. Det allmännas ansvar vid överträdelser av 1 kap. regeringsformen : Ett offentligrättsligt perspektiv på grundlagsöverträdelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Tåhlin; [2022]
  Nyckelord :statsrätt; konstitutionell rätt; grundlag; regeringsformen; RF; 1 kap. RF; grundlagsskadestånd; grundlagsöverträdelser; Europakonventionen; EKMR; utkrävbarhet;

  Sammanfattning : Public liability regarding violations of the European Convention on HumanRights (ECHR) in Sweden is a given fact; member states, including Sweden, responsiblefor such violations are liable to compensate the individuals whoserights have been violated. Since 2014, a right to compensation for certain stateviolations of the second chapter – the human rights chapter – in the Instrumentof Government (1974:152), one of Sweden’s constitutional laws, has been establishedin case law. LÄS MER