Sökning: "Human Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2722 uppsatser innehållade orden Human Rights.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR SÅ VIKTIGT ÄNDÅ ATT VI FÅR DERAS PERSPEKTIV” Om familjerättssekreterares strategier för att göra barn delaktiga i vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Larsson; Elin Ebbesson; [2020-01-21]
  Nyckelord :barn; familjerätt; socialsekreterare; human-rights; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares tolkningar och strategier för att uppnå delaktighetskravet för barn i samband med vårdnadstvister. Därtill också undersöka hur uppfattningen av barnet från professionellas sida kan påverka hur familjerättssekreterarna möjliggör barns delaktighet samt vilka svårigheter som kan uppstå i delaktigheten. LÄS MER

 3. 3. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 4. 4. An examination of local resilience against violent Islamic extremism in Sweden

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elise Östevik; [2020]
  Nyckelord :local resilience; violent extremism; violent Islamic extremism; Sweden;

  Sammanfattning : The following thesis seek to examine the area of resilience in the context of violent Islamic extremism in Sweden. Its goal is to probe a theoretical typology of resilience to explore its contribution to a more precise description of local resilience against violent Islamic extremism in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Krims återförenande med fosterlandet : - Ett rättfärdigt krig?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sellgren Egil; [2020]
  Nyckelord :Rättfärdigt krig; krimkrisen; Ryssland; Ukraina; Justum bellum; Rättfärdigt krig; just war; jus ad bellum; jus in bello; tortyr;

  Sammanfattning : This essay seeks to evaluate whether or not  the war in Crimea, conducted by the Russian Federation, is to be considered “just”. This is done in accordance with the theory of Just war, which demands that there be two separate evaluations of the war. LÄS MER