Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. Par- och lagarbetets positiva effekt på andraspråkselevers känsla av trygghet i skolämnet idrott och hälsa : En studie om vad som enligt andraspråkselever utmärker trygg respektive otrygg undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Pettersson; Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om andraspråkselevers känsla av trygghet respektive otrygghet i skolämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar att andraspråkselever har svårt att nå upp till de mål som hör ämnet till (Skolverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Implementering av FN:s genusrelaterade resolutioner i EU:s fredsfrämjande operationer - En jämförande studie för att kartlägga orsaker till bristande och varierande jämställdhet inom EU:s civila och militära operationer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Wright; Anna Jakab; [2018]
  Nyckelord :Resolution 1325; bristfällig; varierande; jämställdhetsintegrering; EU:s fredsoperationer; jämställdhetsarbete; säkerhetspolitik; genusperspektiv; genus; fredsfrämjande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar vad som påverkar hur väl FN:s genusrelaterade resolutioner implementeras i EU:s civila och militära operationer, där åtta EU-administrerade uppdrag undersöks. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för problematiken kring bristande implementering av genusperspektivet, men även varför det varierar mellan de olika operationerna. LÄS MER

 3. 3. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; [2018]
  Nyckelord :Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. LÄS MER

 4. 4. Asymmetric Wealth Effects on Consumption: A Threshold Cointegration Approach on Swedish Households

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Folke Wülfers; [2017]
  Nyckelord :wealth effects; private consumption; PIH; cointegration; M-TAR model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Recognising the macroeconomic importance of private consumption, this thesis aims at examining possible forces that drive changes the level of households’ consumption. I do so by analysing the relationship of housing wealth, financial wealth, and consumption of households in Sweden in the short and long run. LÄS MER

 5. 5. URBAN FOREST - A scout cabin in the city that strengthens the connection between youngsters and nature

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Jenny Folke; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER