Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. CEO Succession and Firm Performance: The Interconnectedness Between the Nature of Departure and Successor Origin

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Johan Langenskiöld Folke; Carl Mönefors; [2019]
  Nyckelord :CEO Succession; Forced Turnover; Outside Successor; Firm Performance;

  Sammanfattning : We investigate whether firm performance following CEO succession is influenced by the nature of the departure in combination with the origin of the successor CEO. We hypothesize that an interconnectedness of those two processes plays a fundamental role in explaining the link between executive turnover and subsequent firm performance. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Weather on Residential Fires in Sweden: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Reineck; Folke Ulfsparre; [2019]
  Nyckelord :Regression; Poisson; Negative binomial; Generalized linear models; Organizational theory; Regression; Poisson; Negativ binomial; Generaliserade linjära modeller; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate possible relationships between the number of residential fires in Sweden and various weather parameters. The study is conducted based on a hypothesis as stated by the MSB, the Swedish Civil Contingencies Agency, that behavioral factors related to weather can have an influence on the number of residential fires. LÄS MER

 3. 3. Systemutvecklarens förhållande till digital integritet efter GDPR: En studie om hur integritet behandlas i systemutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonathan Eek; Folke Lindell; Erik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital integritet; GDPR; Privacy by Design; System Development Lifecycle; Systemutvecklare; Business and Economics;

  Sammanfattning : När GDPR trädde i kraft i maj 2018 fördes också privacyfrågan upp på agendan. Bland forskare och akademiker har ämnet digital integritet fått mycket uppmärksamhet under förhållandevis lång tid, med ramverk som Fair Information Practice Principles (FIPPs) och Privacy by Design (PbD) samt diverse riktlinjer för hur dessa ska appliceras i verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Sammanfattning : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. LÄS MER

 5. 5. Diabetes typ 2 - Tonåringars upplevelser av sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnea Folke; Josefina Geszti; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Diabetes type 2; Experiences; Lifestyle; Support; Diabetes typ 2; Livsstil; Stöd; Tonåringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom där antalet individer med sjukdomen ständigt ökar. Allt fler tonåringar drabbas av sjukdomen oftast till följd av övervikt med inslag av hereditet och etnicitet. Orsaker till diabetes typ 2 är förknippat med riskfaktorer i relation till ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER