Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. HSI effects on pedestrian bridges

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Giancarlo Costa; [2021]
  Nyckelord :Dynamics; HSI; Human Structure Interaction; pedestrian bridge;

  Sammanfattning : The study on Human Structure Interaction (HSI) effects represent a new research field in the design of pedestrian bridges. The presence of pedestrians on the structure affects the dynamic properties of the bridge, and these changes may be quantified in order to design pedestrian bridges in a more efficient way. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av närståendes närvaro vid hjärt- och lungräddning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alma Folke; Nathalie Persson; [2021]
  Nyckelord :erfarenhet; hjärt-och lungräddning; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närståendes närvaro vid hjärt-och lungräddning har varit en vetenskaplig diskussion sedan 1980-talet. I de etiska riktlinjerna för hjärt-och lungräddning står det att närstående ska få möjlighet att närvara om det inte påverkar utförandet negativt. LÄS MER

 3. 3. The Rules of the Game : A qualitative study on the informal gender power structures of Folke Bernadotte Academy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Hansson; Anja Holgersson; [2021]
  Nyckelord :feminist institutionalism; development organisations; Folke Bernadotte Academy; gender power structures; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Development organisations are generally believed to be fairly gender equal workplaces, with gender related issues seen as something external or foreign to the organisation. However, all organisations exist within gendered structures, and should not be considered as gender neutral or separate. LÄS MER

 4. 4. Going Public and Stepping Up: Do companies become more productive after listing on the stock exchange?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Folke Schröder Frykhammar; Gustav Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Productivity; Initial Public Offering; Stock Price Informativeness; Total Factor Productivity;

  Sammanfattning : This thesis examines whether Swedish companies become more productive, i.e., achieve higher total factor productivity (TFP), after going public. Additionally, it extends previous findings about stock price informativeness to a Swedish context and tests whether it has any ex ante going public implications on productivity. LÄS MER

 5. 5. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thea Folke; [2021]
  Nyckelord :kulturarv; historisk trädgårdsskötsel; historisk trädgård; gräsmatta; upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de olika skötselmetoder för gräs som finns att välja för en historisk trädgård samt om de utgör ett värdefullt kulturarv och/eller bidrar med ökade upplevelsevärden för trädgårdens besökare. Skötselmetoderna värderas utifrån aspekterna kulturarvsvärde, upplevelsevärde, buller och drivkraft. LÄS MER