Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Freya Grüsgen; [2020]
  Nyckelord :social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. LÄS MER

 2. 2. Personlig miljöpolicy : En personlig vägledare för miljövänligare val i vardagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Folke Bosund; Carl-Johan Selin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa underlaget till ett personligt digitalt verktyg. Verktyget, som är menat att vara en applikation till smarttelefoner, ska hjälpa den enskilde individen att minska sin negativa inverkan på miljön. Detta ska skegenom att appen hjälper individen att hitta ett mer hållbart sätt att leva. LÄS MER

 3. 3. "Jag gick inte lärarutbildning för att bedöma människor" : En studie om lärares upplevelse av bedömning inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Folke Domeij; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Idrott och hälsa; Upplevelse; Lärare;

  Sammanfattning : Bedömning är en viktig del av dagens skola, samtidigt kan bedömning upplevas som svårt och en tyngande börda för både lärare och elever. Denna studie har undersökt vilka erfarenheter behöriga idrott och hälsa lärare har av bedömning inom ämnet samt hur lärare arbetar med bedömning. LÄS MER

 4. 4. CEO Succession and Firm Performance: The Interconnectedness Between the Nature of Departure and Successor Origin

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Johan Langenskiöld Folke; Carl Mönefors; [2019]
  Nyckelord :CEO Succession; Forced Turnover; Outside Successor; Firm Performance;

  Sammanfattning : We investigate whether firm performance following CEO succession is influenced by the nature of the departure in combination with the origin of the successor CEO. We hypothesize that an interconnectedness of those two processes plays a fundamental role in explaining the link between executive turnover and subsequent firm performance. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Weather on Residential Fires in Sweden: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Reineck; Folke Ulfsparre; [2019]
  Nyckelord :Regression; Poisson; Negative binomial; Generalized linear models; Organizational theory; Regression; Poisson; Negativ binomial; Generaliserade linjära modeller; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate possible relationships between the number of residential fires in Sweden and various weather parameters. The study is conducted based on a hypothesis as stated by the MSB, the Swedish Civil Contingencies Agency, that behavioral factors related to weather can have an influence on the number of residential fires. LÄS MER