Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för könsstympning - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Folke; Alice Sjödell; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvalitativ metod; Könsstympning; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en olaglig våldsutövning som bryter mot mänskliga rättigheter och kvinnas rätt till självbestämmande. Trots detta fortsätter övergreppen att utföras världen över vilket bidrar till ett svårhanterat globalt problem. LÄS MER

 2. 2. Independent Schools and Academic Achievement: A Synthetic Control Approach on Swedish Municipalities

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Folke Schröder Frykhammar; Anna Sandros Hansson; [2023]
  Nyckelord :Education quality; School privatization; Vouchers; Education reform; Synthetic Control;

  Sammanfattning : During the early 1990's, the Swedish school system underwent a period of groundbreaking reforms, including the contentious independent school reform. The reforms coincided with a decline of Swedish results in international educational assessments, leading to a debate on whether independent schools positively or negatively contribute to students learning. LÄS MER

 3. 3. Involvement of store personnel in the innovation process

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Folke Bosund; Martin Svanteson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For companies to remain competitive, a continuous supply of new value to the market is required. According to many, the success and survival of a company depend on its ability to innovate. Studies show, however, that as much as 80-90% of product launches in the grocery retail industry fail. LÄS MER

 4. 4. Immigrationens påverkan på Sveriges ekonomiska tillväxt : En kvantitativ studie om immigrationens kortsiktiga effekt på Sveriges ekonomiska tillväxt

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Aron Folke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the short-run effects of immigration on Sweden’s economic growth, measured in GDP/capita. By using data from 1950 – 2019 a VAR model is constructed to examine six different models. The first and second model investigates how total immigration effects Sweden’s economic growth. LÄS MER

 5. 5. First Principles Studies Of 2D Magnets

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yahya Fayazi; Linus Jacobsson; Folke Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :2D material; ab initio; magnet; Quantum Espresso; Density Functional Theory; DFT; CrCl3; CrBr3; CrI3; 2D material; 2 dimensionella material; två dimensionella material;

  Sammanfattning : The aim of this project is to examine the electric and magneticproperties of three monolayer chromium trihalides when doped withdifferent transitions metals, that is CrXY_6, where X=(Mn,Fe,Co,Ni,V)and Y=(Cl,Br,I). The calculations were made using the software programQuantum Espresso that used density functional theory to solveSchrödinger’s equation. LÄS MER