Sökning: "folke"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet folke.

 1. 1. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Thea Folke; [2021]
  Nyckelord :kulturarv; historisk trädgårdsskötsel; historisk trädgård; gräsmatta; upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de olika skötselmetoder för gräs som finns att välja för en historisk trädgård samt om de utgör ett värdefullt kulturarv och/eller bidrar med ökade upplevelsevärden för trädgårdens besökare. Skötselmetoderna värderas utifrån aspekterna kulturarvsvärde, upplevelsevärde, buller och drivkraft. LÄS MER

 2. 2. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Freya Grüsgen; [2020]
  Nyckelord :social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. LÄS MER

 3. 3. Personlig miljöpolicy : En personlig vägledare för miljövänligare val i vardagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Folke Bosund; Carl-Johan Selin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa underlaget till ett personligt digitalt verktyg. Verktyget, som är menat att vara en applikation till smarttelefoner, ska hjälpa den enskilde individen att minska sin negativa inverkan på miljön. Detta ska skegenom att appen hjälper individen att hitta ett mer hållbart sätt att leva. LÄS MER

 4. 4. “Tar vi hand om miljön och varandra kommer vi tjäna pengar : Finns behovet för ett mätverktyg på den svenska hotellmarknaden inom social och miljömässig hållbarhetsredovisning?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Christoffer Sörensson Wattrang; Folke Ununger; [2020]
  Nyckelord :Hospitality; Sustainability; Corporate Social Responsibility; Greenwashing; Profitability; Cost reduction och Cost savings.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Jag gick inte lärarutbildning för att bedöma människor" : En studie om lärares upplevelse av bedömning inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Folke Domeij; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Idrott och hälsa; Upplevelse; Lärare;

  Sammanfattning : Bedömning är en viktig del av dagens skola, samtidigt kan bedömning upplevas som svårt och en tyngande börda för både lärare och elever. Denna studie har undersökt vilka erfarenheter behöriga idrott och hälsa lärare har av bedömning inom ämnet samt hur lärare arbetar med bedömning. LÄS MER