Sökning: "liten"

Visar resultat 1 - 5 av 5648 uppsatser innehållade ordet liten.

 1. 1. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER

 2. 2. Kronor i månaden, meter i sekunden - en undersökning av konstruktionsbaserad undervisningpå SFI, kurs C, i inlärargrupper med lång respektive kortstudiebakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Sandahl; [2023-03-30]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; grammatikundervisning; svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; SFI; mönsterigenkänning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver en klassrumsundersökning, där konstruktionsbaserad undervisning provades och jämfördes i två olika inlärargrupper på SFI, kurs C; en med lång studiebakgrund och kort tid i Sverige och en med kort studiebakgrund och lång tid i Sverige. Syftet med undersökningen var att prova en didaktisk metod som inte testats tidigare, nämligen mönsterigenkänning med snedfördelad input, och, genom att testa metoden i två olika grupper, prova om det är någon skillnad mellan de olika elevgruppernas sätt att gripa sig an uppgiften och tillägna sig kunskap om konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 4. 4. Intranasalt fentanyl till barn prehospitalt : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Håkansson; Mikael Österberg; [2023]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterskor; intranasalt fentanyl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn inom ambulanssjukvården är sällan förekommande patienter. Bland de barn som bedöms och behandlas är smärta ett vanligt förekommande symtom. Forskning har visat att smärtlindringen av barn prehospitalt fungerar suboptimalt. Intranasalt fentanyl är en metod för smärtlindring som är både enkel och effektiv. LÄS MER

 5. 5. Bärighetsbedömning av skogsbroar

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Malin Rüegger; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar bärigheten hos broar i skogsbilvägnätet. Den studerade brotypen är en vanligt förekommande stålbalkbro med träfarbana. Skogsbroarna, vilka används främst för virkestransporter, trafikeras sällan men trafiklasten är mycket tung. LÄS MER