Sökning: "liten"

Visar resultat 1 - 5 av 4045 uppsatser innehållade ordet liten.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Icke-matematiska ords påverkan på elevers förmåga i matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Ordförståelse; Problemlösning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida för eleverna obekanta icke matematiska ord påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Undersökningen går ut på att elever får utföra matematisk problemlösning där vissa uppgifter har för eleverna obekanta icke-matematiska ord i formuleringen av de matematiska problemen. LÄS MER

 3. 3. Energi som fysikbegrepp och samhällsfråga : En jämförande innehållsanalys av gymnasieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Peter Norrman; [2019]
  Nyckelord :energy; sustainable development; contents analysis; textbooks; physics; science studies; scientific literacy; socio-scientific issues; upper secondary school; education in physics; energi; hållbar utveckling; innehållsanalys; läroböcker; fysik; naturkunskap; scientific literacy; SNI; gymnasieskolan; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i kursen Fysik 1. LÄS MER

 4. 4. Angrepp av företagshemligheter och skadestånd - En undersökning om skydd för företagshemligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Eskil Åhlin; [2019]
  Nyckelord :LFH; FHL; företagshemligheter; skadestånd; företagsspioneri; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to harmonize the protection of sensitive information in business and academic settings, the European Parliament in 2016 adopted a directive on the protection of trade secrets. Sweden already had a law since 1990 to similar effect, but in order to implement the directive, Swedish legislators introduced a new law that entered into force on 1 July 2018. LÄS MER

 5. 5. Svenska ungdomars attityd till implantat av mikrochip i kroppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Fredrik Bogren; Patrik Chu; [2019]
  Nyckelord :Mikrochip; Chip; Integrerad Krets; Attityd; Implantat; Radio Frequency Identification; RFID; Datasäkerhet; Integritet; Hälsa;

  Sammanfattning : Mikrochip, eller integrerad krets, är en samling av elektroniska kretsar på en mindre platta. De går att finna i nästan alla elektroniska produkter, såsom i mobiler eller självkörande bilar. LÄS MER