Sökning: "cholesterol"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet cholesterol.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Protective capabilities of allopregnanolone against induced toxicity in SH-SY5Y cells relative to Alzheimer´s disease.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Mohamed Mustafa; [2020]
  Nyckelord :allopregnanolone; neurosteroid; alzheimer s disease; SH-SY5Y; neuroprotection;

  Sammanfattning : When the brain is exposed to a traumatic injury, the brain produces high amounts of neurosteroids like allopregnanolone and progesterone which show protective and neurogenic capacities. Alzheimer’s disease patients also have lower amounts of these neurosteroids in brain tissue. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar lösligt β-glukan GI-värdet? : Analys av vetebaserat bröd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sarah Ehlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work was done in collaboration with Lantmännen's research foundation to produce a new and health-promoting bread. The dietary fiber beta-glucan was added to bread at a sufficiently high content to have positive health effects on blood cholesterol and blood sugar levels. The bread should also have a high sensory quality. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsinformation efter hjärtinfarkt : hur upplevs den av patienterna?

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Agneta Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Drug therapy; Secondary prevention; Patient-centered care.; Hjärtinfarkt; Läkemedelsbehandling; Sekundärprevention; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : År 2018 drabbades cirka 24 800 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och cirka 5800 av dem avled. Sekundärprevention kan minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Medicinsk sekundärprevention innebär att med hjälp av läkemedel reducera riskfaktorer såsom högt LDL-kolesterol eller hypertoni. LÄS MER

 5. 5. Kan cyklodextrin användas för att motverka ateroskleros? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Philip Bårman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ateroskleros är den främsta bakomliggande orsaken till att människor avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Karaktäristiskt för ateroskleros är att plack uppkommer som en följd av LDL-retention i blodkärlens väggar, vilket sätter igång en inflammation. LÄS MER