Sökning: "cholesterol"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet cholesterol.

 1. 1. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Engerström; [2021]
  Nyckelord :E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Sammanfattning : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. LÄS MER

 2. 2. Familjär hyperkolesterolemi (FH) – analys av prevalens i Stockholm och hälsoekonomiska konsekvenser av tidigdiagnostik och behandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Elias Stefan; [2021]
  Nyckelord :familjär hyperkolesterolemi; famijär; hyperkolesterolemi; FH; LDL; statiner; PCSK; PCSK9-hämmare; ezetimib; hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Background: Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder estimated to affect 0,4 % of the world's population (1 in 250). Patients with FH have abnormally high LDL-cholesterol. LÄS MER

 3. 3. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 4. 4. Extraction of β-glucan from oat bran : effect of extraction method and particle size

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Beta glucan; oat bran; subcritical water extraction; viscosity; particle size;

  Sammanfattning : An increasing number of people are suffering from lifestyle related diseases due to poor dietary habits. The recommendation of a fibre intake of 25-35g per day is not achieved by many. LÄS MER

 5. 5. Protective capabilities of allopregnanolone against induced toxicity in SH-SY5Y cells relative to Alzheimer´s disease.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Mohamed Mustafa; [2020]
  Nyckelord :allopregnanolone; neurosteroid; alzheimer s disease; SH-SY5Y; neuroprotection;

  Sammanfattning : When the brain is exposed to a traumatic injury, the brain produces high amounts of neurosteroids like allopregnanolone and progesterone which show protective and neurogenic capacities. Alzheimer’s disease patients also have lower amounts of these neurosteroids in brain tissue. LÄS MER